keresés a weboldalon

Gondolva a dédunokákra

Zalaegerszeg címer
Hírek

Gondolva a dédunokákra

2006 március 20 - hétfő
A helyi önkormányzat régóta kiemelten fókuszál a környezettudatos szemlélet és a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésére, a talaj, valamint a levegő tisztaságának védelmére, de támogatja a környezetszennyezést csökkentő beruházásokat is. Évről évre jelentős pénzforrást fordítanak ezekre a célokra, vagyis nyugodtan kijelenthető, hogy Zalaegerszeg azon városok közé tartozik, amely roppant fontos területként kezeli környezetünk megóvását.

Az önkormányzat környezet- és természetvédelmi feladatainak ellátásához helyi elkülönített pénzalap áll rendelkezésre, melyet kizárólag környezet-, illetve természetvédelmi problémák megoldására, orvoslására lehet felhasználni. Ilyen kiemelt cél a közterület-tisztaság elősegítése, az illegális hulladéklerakó-helyek megszüntetése, a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékgazdálkodás meghonosítása, a talaj, a levegő, a vizek védelme, illetve a környezetvédelmi oktatás, valamint az ezt célzó propaganda patronálása. Emellett a helyi jelentőségű védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása ugyancsak ebből a pénzalapból valósul meg.

– A közgyűlés megszavazta, hogy ebben az esztendőben a környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésére 800.000 forintot, a Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítására 1.200.000 forintot, a közterületek tisztaságának megóvására 1.000.000 forintot, a zaj- és levegőtisztaság védelemre 300.000 forintot, allergén gyomok elleni védelemre 400.000 forintot, védett természeti értékek megóvására 1.000.000 forintot, vízvédelemre 1.100.000 forintot, míg környezetvédelmi beruházások támogatására 800.000 forintot különítenek el a rendelkezésre álló pénzalapból – tudtuk meg Péntek Gabriella környezetvédelmi szakreferenstől. – A közgyűlés a 2006-os költségvetésében 3 millió forintot különített el az alap feltöltésére, a területi környezetvédelmi hatóság által Zalaegerszeg közigazgatási területén kiszabott és a tavalyi évben befolyt környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka – 1,9 millió forint – szintén a környezetvédelmi pénzalap része. A tavalyi maradvánnyal együtt jelenleg 8,56 millió forintot tesz ki a felhasználható pénzösszeg. Az elmúlt közgyűlésen pedig megszavazták, hogy a költségvetés módosításakor további 2 millió forinttal növelik az alap összegét. Fontos, hogy az ebből a forrásból végrehajtandó feladatokat a város 2004-ben elfogadott környezetvédelmi programjával összhangban valósítjuk meg.

Péntek Gabriella elmondta, a helyi társadalom szintjén az önkormányzatoknak kell elsősorban felelősséget vállalnia a környezetvédelmi feladatokért, különösen a prevenció, a hatósági intézkedések és a nevelés területén. 2004-ben környezetvédelmi pályázatot írtak ki iskolák és óvodák részére, amely nagy sikert aratott a gyerekek körében. Idén többfordulós környezetvédelmi versenyt szeretnének meghirdetni, amelyen kutatómunkával megoldható feladatokat kapnának a fiatalok. Ebben az évben is folytatni kívánják a nagy sikert arató Virágos Zalaegerszegért pályázatot, melyre várják a környezetüket szépíteni vágyó városlakók jelentkezését. Szemétszedési és köztisztasági akciókat ugyancsak szerveznek, s a programba immár a lakóközösségek és a civil szervezetek is bekapcsolódhatnak. A hatékony zajvédelem biztosítása, valamint a levegőtisztasági határértékek betartása érdekében 2006-ban is igény lehet esti, speciális mérésekre, melyre szintén használnak fel pénzt a környezetvédelmi alapból.

Megtudtuk, Zalaegerszeg ez évi költségvetésében a tavalyival megegyező összeget fordít a parlagfű elleni védekezésre. A városban előforduló zöldmezős beruházások, valamint az elvégzett közműépítések mennyisége azt jelzik előre, hogy a megbolygatott területeken elszaporodik a parlagfű, ezért ennek irtására további 400.000 forintot terveztek be a pénzalapból. A helyi jelentőségű természeti értékek megőrzését komoly ügyként kezeli az önkormányzat, így egyebek mellett a csácsi arborétum, a Deák téri park, a platánsorok, az olai vasútállomásnál lévő hársfák védelmét kiemelten kezeli. Ennek szellemében a hivatal a védett természeti területekre kezelési tervet fog készíttetni, s olyan táblákat helyeztet ki, amelyek ezekre az értékekre hívják fel az arra közlekedők figyelmét. A vízvédelem szempontjából szintén több fontos lépés valósul meg ebben az esztendőben, így például az úgynevezett keleti-vízbázis biztonságba helyezésére is terv készül.

– Annak ellenére, hogy Zalaegerszegen nem működnek környezetet jelentősen terhelő gyárak, az emberek komfortérzetéhez hozzájárul az őket körülvevő üzemek zaj-, légszennyezés- és szennyvízkibocsátása. Az érvényben lévő jogszabályok számos feltételt és határértéket szabnak meg a vállalkozások részére, amelyek a korszerű technológia bevezetését követelik meg tőlük. Éppen ezért, a Környezetvédelmi Alap felhasználási céljai között szerepel a környezetvédelmi beruházások támogatása, mellyel pályázat útján a vállalkozások környezetbarát beruházásait támogatná az önkormányzat – folytatta a környezetvédelmi szakreferens. – Sajnos el kell mondani, hogy még mindig sok olyan ember van, akit nem érdekel a környezetvédelem, és nem gondol arra, hogy mi lesz mondjuk száz esztendő múlva, ha nem óvjuk a környezetet. Mindenképpen szemléletben kell változnia a társadalomnak és azon belül néhány itt élő embernek, de az nagy pozitívum, hogy a helyi városvezetés támogatja a környezetvédelemmel kapcsolatos koncepciókat.

A város azonban a Környezetvédelmi Alap keretében rendelkezésre álló pénzforrásnál jóval jelentősebb pénzforrást fordít a környezetvédelemre, hiszen ez a forrás főleg a környezettudatos nevelés elterjesztését célozza meg. A több milliárd forintos ISPA-pályázatból megvalósuló hulladékkezelési projekt, illetve a Kohéziós Alapból végrehajtandó szennyvízfejlesztést szolgáló projekt megvalósítása ugyancsak a környezetmegóvás szellemében folyik. (Zala-Lap Kft.,  P. Sz., P. K. E.)

Tartalom megosztása: