keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Igényfelmérés lakbértámogatás bevezetésére

Zalaegerszeg címer
Hírek

Igényfelmérés lakbértámogatás bevezetésére

2005 április 21 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány „Fészekrakó” programja és 3/2005. (I.12.) számú Kormányrendelete szerint lakbértámogatás bevezetését tervezi és ehhez előzetes igényfelmérést végez.

A támogatás célja:
A nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakó, jövedelmi  és vagyoni helyzetük alapján rászoruló, gyermeke(-ke)t nevelő bérlők lakbér fizetésének támogatása.

Azoknak a rászoruló albérletben lakóknak a jelentkezését várjuk, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;

Az igénylő:
– Zalaegerszeg város közigazgatási területén nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő lakást bérel,
– kiskorú gyermeke(-ke)t nevel,
– a bérelt lakás mérete nem haladja meg, ha a háztartásban
– két személy lakik,        a 45 m2 -t,
– három személy lakik,   a 55 m2 -t,
– négy személy lakik,     a 65 m2 -t,
– négy személynél több lakik, akkor a 65 m2  + minden további személy után 5-5 m2 -t,
– családjának a nettó jövedelme nem haladhatja meg a háztartásban az egy főre jutó havi 37.050,- Ft-ot,
– családjában a vagyon, külön-külön számítva nem haladja meg 617.500,- Ft-ot, együtt számítva az 1.852.500,- Ft-ot,
– csatolja a lakás tulajdonosának írásbeli nyilatkozatát, melyben hozzájárulását adja adóazonosító adatainak az adóhatóság területileg illetékes igazgatóságához való megküldéséhez.

Előzetes igénybejelentést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) lehet, a hivatal által biztosított  adatlapon.

Az előzetes igényfelmérés benyújtásának határideje: 2005. május 25.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előzetes igénybejelentések ismeretében dönt a lakbértámogatás bevezetéséről 2005. júliusi ülésén.

Tartalom megosztása: