keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Ingyenes hulladékszállítás

Zalaegerszeg címer
Hírek

Ingyenes hulladékszállítás

2006 március 14 - kedd
A „Nemzedékek kézfogása” programmal Zalaegerszeg több korosztályának komfortérzetét igyekszik javítani, a városhoz való kötődését erősíteni az önkormányzat. Ennek keretében működik az „Aranykor” nyugdíjprogram is, a 62 évnél idősebb kisnyugdíjasokat segítve 10 ezer forinttal.

Régóta tervezi már a város vezetése tovább bővíteni a nyugdíjasok részére nyújtott kedvezmények, támogatások sorát. A legutóbbi közgyűlésen elfogadott rendelet értelmében április 1-jétől átvállalja az önkormányzat a rászoruló nyugdíjasok hulladékdíját.

– Háromszor is nekirugaszkodtunk az új kedvezmény kidolgozásának. Elsőként arra gondoltunk, hogy a 75 éven felülieket segítjük a szemétszállítási díj átvállalásával. Majd lejjebb vittük a korhatárt 70 évre, míg végül úgy döntöttünk, hogy a 62 év feletti, nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban, időskorúak járadékában, valamint korhatárra való tekintet nélkül rokkantsági nyugdíjban, vagy özvegyi nyugdíjban részesülő zalaegerszegiek részére biztosítjuk a szemétszállítás ingyenességét abban az esetben, ha a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. Ez az összeg jelenleg 51 ezer 600 forint – számol be az új kedvezményről dr. Gyimesi Endre polgármester. – További kitétele a támogatás megállapításának, hogy a kérelmező az előző évben eleget tett a hulladékkezeléssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének, vagyis nem tartozik a Zala-Depo Kft.-nek. 

A nyugdíjra vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli a nyugdíjigazgatóság, így egyelőre nem tudja az önkormányzat, hány zalaegerszegi időskorú nyugdíja nem éri el a havi 51 ezer 600 forintot. Éppen ezért arra kéri a kisnyugdíjasokat a város vezetése, amennyiben megfelelnek a hulladékdíj-támogatás feltételeinek, nyújtsák be kérelmüket a polgármesteri hivatalhoz. A kérelem benyújtása természetesen térítésmentes.

– Nem vizsgáljuk a kérelmező vagyoni helyzetét, egyéb jövedelmi viszonyait, nem végzünk környezettanulmányt, csupán az egy főre eső nyugdíj összege határozza meg a jogosultságot – fűzi hozzá a polgármester. – Úgy gondolom, el kell telnie fél évnek ahhoz, hogy lássuk, van-e igény a támogatásra. Az ismeretek birtokában dönthetünk arról, szükség van-e a kedvezmény kiterjesztésére. Első körben 30 millió forintot irányzott elő a költségvetés a hulladékdíjak átvállalására. Amennyiben a meghatározott feltételek mellett nem érkezik ekkora igény a hivatalhoz, mindenképpen határozunk a továbblépés lehetőségéről.

A rendelet április 1-jén lép hatályba, ettől az időponttól fogadja a polgármesteri hivatal a hulladékdíj-támogatás iránti igényeket. A jogosultak egy évre visszamenően, egy összegben kapják meg az általuk befizetett díjat. A tömbházban lakók esetében a közös képviselő, a családi házban élők esetében a Zala-Depo Kft. nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben mekkora összegű hulladékkezelési díjat fizetett a támogatást kérő nyugdíjas. Egy háztartásban kizárólag egy jogosult részesülhet támogatásban.

Gecse Lászlótól, a Zala-Depo Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, az 1-2 fős háztartásban élők, illetve az alacsony jövedelműek korábban is kaptak kedvezményt a hulladékkezelési díjból. Míg egy négyfős család 12 ezer forintot fizet évente a szemétszállításért, az 1-2 fős háztartásban élők ennek 50 százalékát, az alacsony jövedelműek pedig további kedvezményt kapnak. Az önkormányzat által nyújtott támogatásra jogosultak kiadásai mindezeknek megfelelően évi 3-6000 forinttal csökkennek. (Zala-Lap Kft.)

Tartalom megosztása: