keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Ipari parkokat hoznak létre

Zalaegerszeg címer
Hírek

Ipari parkokat hoznak létre

2005 február 17 - csütörtök
Zalaegerszeg iparának szerkezete már a rendszerváltoztatás előtt is a több lábon állás példája volt. Ennek előnyeit a város leginkább akkor élvezte, amikor a 90-es évek elején a különböző iparágak sorra válságba jutottak. Szerencsére a különböző területek más-más időpontban élték át a krízist, így a dömpingszerű munkanélküliséget sikerült elkerülni.

Sajnos ismét az országos érdeklődés középpontjába került a munkahelyteremtés kérdése, ugyanis a romló világgazdasági helyzetnek, az uniós csatlakozás diktálta feszítettebb versenynek, valamint a nemzetgazdaságban tapasztalható bizonytalanságnak köszönhetően számos magyarországi vállalkozás és multinacionális cég kényszerült komolyabb létszámleépítésre (Zalaegerszegi Ruhagyár, Zalakerámia, Flextronics, Zalahús). A leépítések természetesen érintik az önkormányzatot is, hiszen a városban élő emberek keresik a lehetőségeket, a segítséget gondjaik megoldásában. Dr. Gyimesi Endre polgármester a munkaügyi központ egyik minapi fórumán arról beszélt: a munkanélküliség kérdését nem lehet számonkérni egy önkormányzattól és kissé szokatlan, hogy egy várostól kérnek közvetlen megoldási javaslatokat. Az önkormányzatok csak lehetőségeket kínálhatnak munkahelyteremtésre, amellyel a különböző vállalkozásoknak, cégeknek kell élniük.

Zalaegerszeg programjának középpontjában egyébként már több mint egy évtizede a munkahelyteremtés áll. Az elmúlt években ezért alakult kedvezően országos szinten is a zalai megyeszékhelyen a munkanélküliségi mutató (3 százalék). A városvezetés elmúlt heti sajtótájékoztatóján is a lehetőségekről volt szó: mit tud nyújtani az önkormányzat a tömeges munkanélküliség kialakulása ellen.
Dr. Gyimesi Endre elmondta: a kedvezőtlen tendencia nem került el Zalaegerszeget sem. Ez nem érte az önkormányzatot váratlanul, saját közvetett eszközeikkel segítik a munkahelyteremtést. Olyan adóbarát politikát folytatnak, amely tőkevonzó erőt biztosít. Például több várossal ellentétben jelenleg is egy helyi adó van csak a városban. Ezen túl fejlesztéseikkel munkaalkalmat biztosítanak egerszegi cégek számára. A Deák Ferenc Városépítő Programnak szintén az a célja, hogy a város dinamikus fejlődése ne álljon meg és a kis-és középvállalkozások munkalehetőséghez jussanak. Ennek szolgálatában áll a gébárti idegenforgalmi fejlesztés és az ipari parkok fejlesztésének együttese. Az ingatlangazdálkodásnál a fő szempont a munkahely telepítés.
A polgármester példaként említette a déli iparterületet, ahol kis és közepes nagyságú cégek kaptak helyet és ahol minimálisan 300 fővel növelhető a foglalkoztatottak száma. A Városfejlesztő Rt. a program menedzsere, szervezésében jön létre a Vállalkozók Háza, amely kifejezetten a kisvállalkozók számára biztosít lehetőségeket. A másik nagyobb ipari övezet a 74-es út melletti terület, ahol kisvállalkozók számára nyílik lehetőség, kisebb övezetek létrehozására. Több cég letelepedhet itt, a város infrastruktúra kiépítésével nyújt segítséget. A harmadik helyszín a 76-os elkerülő út mellett található, ahol hosszútávra tud a város letelepedést biztosítani cégek számára, bármelyik pillanatban. „Az a hitelprogram, amelyben részt kívánunk venni a Magyar Fejlesztési Bankkal közösen, ennek az ipari parknak a kialakítását célozza, 200 millió forinttal kívánjuk segíteni a vállalkozók letelepedését” – fogalmazott a polgármester és megjegyezte: a költségvetésben megjelenő számok is azt mutatják, hogy a romló állami finanszírozás ellenére, támogatják a szerkezetátalakítást a városban.
Rigó Csaba, a gazdasági bizottság elnöke részletesen szólt arról, hogy az idei költségvetésben milyen tervek szerepelnek a munkahelyteremtő és megtartó célok megvalósítására. Elmondta: a déli iparterületen a Zalai Nyomda bővül egy modern telephellyel, itt kap helyet a Pannon Fa és Bútoripari Klaszter, továbbá három villamosipari, egy építőipari cég, egy festékforgalmazó, egy kőfaragó és egy szállítmányozási vállalkozás. Ez az ipari övezet értékesítésre került, a cégeken múlik, milyen ütemben valósítják meg programjaikat. A bizottság elnöke elmondta még: a ságodi iparterület fejlesztésre 222 millió forintot terveztek, ebből 22 millió önrész, a 200 millió pedig infrastrukturális önkormányzati hitelrész, amelyre pályázott a város. Említette, a piac és térségének közmű rekonstrukcióját, ezt a programot 111 millió forinttal szeretnék elindítani. Ingatlanvásárlásra munkahelyteremtő céllal 50 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben. Összességében a Deák városépítő program keretében vállalkozás, illetve gazdaságfejlesztésre 300 millió áll rendelkezésre.
A sajtótájékoztatón Tombi Lajos alpolgármester utalt  arra, hogy a déli összekötő út építése még hátravan, ami szintén fontos a város fejlődése szempontjából. Megjegyezte: a XXI. század iparának. XXI. századi infrastrukturális környezetre van szüksége, Zalaegerszegen is. Gyutai Csaba alpolgármester a munkahelyteremtés humán vonatkozásairól szólt. Mint fogalmazott, a szakképző intézmények és a gazdasági élet szereplői között hangsúlyosabb kapcsolatra van szükség, az igények felmérése miatt is.

Tartalom megosztása: