keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Iskolánk névadója – Mindszenty József (Diákújság pályázat)

Zalaegerszeg címer
Hírek

Iskolánk névadója – Mindszenty József (Diákújság pályázat)

2012 március 05 - hétfő
Mindszenty József a magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja. Pehm József néven született a Vas megyei Csehmindszenten. 1915-ben Szombathelyen szentelték pappá. 1917-től Zalaegerszegen volt gimnáziumi hittantanár. Az 1918-19-es forradalmak idején politikai okokból letartóztatták, majd a Tanácsköztársaság alatt internálták. 1919 októberétől térhetet vissza ismét Zalaegerszegre, ahova első plébánosi kinevezését kapta. 1924-től apát, 1937-ben pápai prelátus lett. 1944. március 15-én püspökké szentelték, és a veszprémi egyházmegye élére állították. E hosszú zalaegerszegi tartózkodás alatt rengeteg olyan dolgot hozott létre a városban és a hívek közösségében, ami miatt méltán vagyunk rá büszkék mi utódok is.

Tevékenysége közül egyet emelünk ki, a mai iskolánk megalapítását, létrehozását. A városban rövid idő leforgása alatt két szerzetesrendet telepített le: Olában a ferences atyák számára építtetett egy zárdatemplomot, majd Törökbálintról Zalaegerszegre hívta a francia Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend nővéreit. Számukra gyönyörű helyen egy tanítóképző zárdaiskola megvalósulását tette lehetővé, amelyben elemi iskola is működött. Ezt az iskolát „Mindszenty legkedvesebb iskolájának” emlegetik.

1928. június 17-én, az általa tartott ünnepi szentmise során helyezték le a Notre Dame Zárda és a hatalmas iskola alapkövét. Az iskola aztán szépen, Istennek tetszően működött hosszú éveken át. 1950-ben azonban feloszlatták a Notre Dame Rendet, s csak a rendszerváltást követő években kezdhette meg újra szerzetesi működését. Így az iskola sem működhetett a kommunista diktatúra évtizedei alatt.

Az első tanévkezdés 1993. augusztus 28-ra esett. Híres személyek jelentek meg az első ünnepi szentmisén. Nagy nap volt ez az intézmény és a rend életében. Az újrakezdés, az új remény ideje. A hit ereje győzedelmeskedett.

Ma az iskola arculatát, nevelési-oktatási elveit meghatározza, életét áthatja a katolikus szellemiség. Rengeteg program és lehetőség van az itt tanulók számára. Minden tantárgyban lehetőségük van a diákoknak versenyeken elindulni, ahol a jó helyezésért jutalmakat kapnak. A gimnáziumnak hagyományos rendezvényei is vannak: ilyenek a gólyabál, a szalagavató és a ballagás. Ezen kívül segítséget és lehetőséget kapnak a diákok a hitük fejlődéséhez. Az iskolában minden tanulónak megvan a lehetősége arra, hogy bekapcsolódjon az őket érintő döntések előkészítésébe. Az osztályok nagyon összetartó közösségekké válnak a közös diákévek alatt. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományaink megismertetésére, a magyarságtudatra és a hazaszeretetre. Jól felkészült tanárok tanítanak, munkájukat magas szakmai színvonalon végzik. Az iskola minden lehetőséget megad a nyelvek emelt szinten történő tanulásához (francia, német, angol), emellett korszerű számítástechnikai ismereteket is tanít az ezen a szakon tanuló diákok számára.

Büszkén mondhatjuk, hogy Mindszenty József alkotása, terve, fáradozása nem volt hiábavaló, az általa létrehozott iskola ma is nagyon színvonalasan működik, magas szintű tudást, mély hitet, szilárd értékéket nyújt az itt tanuló diákoknak.

Révész Ádám, Inkovics Rebeka (11.a)
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Tartalom megosztása: