keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Ismét gyűjtést szervez az EZE

Zalaegerszeg címer
Hírek

Ismét gyűjtést szervez az EZE

2005 április 12 - kedd
A Mária Magdolna Plébániatemplom 1700-as években készült toronyórájának rekonstrukcióját, és közszemlére helyezését előse-gítendő jótékonysági akciót kezdeményez az Együtt Zalaegersze-gért Egyesület.

A gyűjtés órajegyek formájában történik majd. Az 1000, illetve 5000 forintos címletekhez az egyesület tagjain keresztül juthatnak hozzá az adakozni vágyók. Ugyancsak a toronyóra rekonstrukció-ját és köztérre helyezését szolgálja a május 6-án megrendezésre ke-rülő VII. Lokálpatrióta bál – melynek idei vendége a Bojtorján együttes lesz -, majd július végén az Egerszegi búcsú is. Mindkét rendezvényre várják a jó szándékú zalaegerszegieket.

A régi toronyóra rekonstrukcióját Preisz József és Kancsal Miklós órásmesterek határozták el még 2002-ben, amikor automa-tizálták a nagytemplom időmérőjét. A korabeli mechanikus óra-szerkezet köztérre kerülésének azért is különösen örülnek a meste-rek, mert arra egyelőre nincs példa Európában. A színház előtti té-ren működés közben lesz látható az óra, megismertetve a mai gye-rekeket a múlttal. A tervek szerint webkamera figyeli majd az órát, így az Interneten keresztül is láthatóvá válik Zalaegerszeg legújabb nevezetessége. Ugyancsak a webkamera üzemeltetésétől remélik a készítők a korabeli időmérő biztonságát.

Az óraszerkezetet a tűzoltók segítségével emelik majd le a templomtoronyból. Ezt követően a hűtőház régi műhelyébe szállít-ják, ahol két lelkes gépészmérnök, valamint a város órásmesterei végzik a mechanikai felújítását Preisz József és Kancsal Miklós felügyelete mellett. A kovácsoltvas vázat ugyancsak egy zalai szakember készíti, míg az óralap kimunkálását Németh János, vál-lalta. A Munkácsy-díjas szobrászművész elárulta: a számlapon a csillagjegyek futnak majd körbe, a négy sarokba pedig az évszako-kat jelképező domborműveket készítene.
A toronyóra – Szerdahelyi Károly tervei alapján – egy három-szor három méteres üvegházba kerül, míg az ingák és az ellensúly-ok három méteres aknában mennek a föld alá. Az avatásra várható-an augusztus 20-án kerül sor.

Tartalom megosztása: