keresés a weboldalon

Két város, amely összetartozik

Zalaegerszeg címer
Hírek

Két város, amely összetartozik

2006 október 20 - péntek
Tízéves múltra tekint vissza Marosvásárhely és Zalaegerszeg baráti kapcsolata, amelynek alkalmából két marosvásárhelyi művésznek szerveztek kiállítást és bemutatót az Apáczai ÁMK-ban. Emellett a két város – a díszteremben megrendezett jubileumi ünnepségen – megerősítette a már évek óta gyümölcsöző testvérvárosi szerződést.

Az Apáczai ÁMK-ban szervezett kiállítás-megnyitón és kötetbemutatón – melyen részt vett Lokodi Edit Emőke, a Maros Megyei Közgyűlés elnöke, Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere, dr. Hóbor Erzsébet és Cseh Gábor, a két város baráti társaságának elnöke, valamint Nagy Zoltán, a budapesti Székely Ház igazgatója – elsőként Tombi Lajos alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte: régóta szoros a kapcsolat Zalaegerszeg és Marosvásárhely között, amely jól bizonyítja, hogy a két város mindig a haza együvé tartozását tartotta, és tartja ma is szem előtt. Novák József, marosvásárhelyi képzőművész „Üzenet Erdélyből” című kiállítását Nagy Zoltán, a Székely Ház igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mint elmondta: Novák József régóta  felkutatásán, illetve készítésén dolgozik, így számos olyan elfeledett címert élesztett újra, amelyek már korábban a feledés homályába vesztek. A művésznek több magyar városban és településen volt már kiállítása, így munkássága nem ismeretlen a hazai közönség előtt.

Ezt követően bemutatták Csata Ernő: Szülőföld parancsa című verseskötetét, amelyből néhány művet meghallgathattak az egybegyűltek is. Az egyébként mérnökként tevékenykedő költő, diákkora óta foglalkozik írással, s ez a mostani a második kötete.

Marosvásárhely és Zalaegerszeg testvérvárosi kapcsolatának 10 éves jubileumi ünnepségének a díszterem adott otthont. Itt először Gyutai Csaba alpolgármester üdvözölte a vendégeket, illetve a megjelent 56-os zalaegerszegi hősöket.

– Két okból gyűltünk itt ma össze. Egyrészt, hogy méltóképpen köszöntsük az 1956-os forradalom egykori aktív résztvevőit, illetve megünnepeljük Marosvásárhely és Zalaegerszeg tíz esztendős kapcsolatát – hangsúlyozta. – A két ünnep azonban összekapcsolódik, hiszen mindkettő az együvé tartózásról szól. Ötven évvel ezelőtt, a forradalom idején, egy egész nemzet fogta meg egymás kezét, s tíz esztendővel ezelőtt szintén ezt tették a két város lakói.

Faludy György: 1956, te csillag című verse, valamint a Canterina Kamarakórus előadása után dr. Gyimesi Endre mondott beszédet. Mint fogalmazott: a mai nap valóban dupla ünnep, hiszen 1956 évfordulója mellett, a gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolat is fontos jubileumhoz érkezett. A polgármester szerint 1956 egyszerre jelenti napjainkban a szabadságért való küzdelmet, és a hosszú, néma, bilincsbe vert gondolatokat. Ma a leglényegesebb az, hogy tisztelegjünk az akkori hősök előtt, hiszen ők példát mutattak nekünk. Ezt követően dr. Gyimesi Endre a Zalai 56-os Hagyományőrző Egyesület által javasolt személyeknek nyújtott át 1956-os emlékérmet. Kitüntetéssel jutalmazták dr. Fatér Józsefet, dr. Gondi Bélát, Kondákor Józsefet, Nádasi Istvánt, Szente Antalt. Posztumusz elismerésben részesült Ostoros Károly és Závodszky István – akik helyett családtagjaik vették át a kitüntetést -, Gedeon Ferencnek pedig Szabadság hőse emlékérmet nyújtott át dr. Gyimesi Endre. Többen betegség miatt nem tudtak részt venni az átadón, így ők később vehetik át az elismerést.

Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere a két város évtizedes barátságának emlékeit idézte fel, és leszögezte: Zalaegerszeg számukra a szakmaiságot, a folytonosságot és az összefogást képviseli, melynek eredményként az itt élő emberek saját bőrükön érzik a folyamatos gyarapodást. Dr. Gyimesi Endrének egy, a párhuzamosok összhangját jelképező grafikát nyújtott át, kiemelve: szeretnék, ha a jövőben továbbra is ilyen erősen dominálnának a két város párhuzamos gondolatai és célkitűzései.

A zalaegerszegi polgármester örömét fejezte ki, hogy Marosvásárhely és a zalai megyeszékhely kapcsolata az élet szinte minden területét átszövi, s ezután Csegzi Sándorral írásban is megerősítették a két város testvérvárosi szerződését. Dr. Hóbor Erzsébet és Cseh Gábor, a két város baráti társaságának elnökei ugyancsak boldogan nyugtázták, hogy Marosvásárhely, valamint Zalaegerszeg továbbra is komoly barátságban gondolkodik.

Végezetül Tombi Lajos, Zalaegerszeg alpolgármestere hangsúlyozta a két város összetartozásának fontosságát, majd az ünnepség zárásaként az ünneplők közösen elénekelték a székely himnuszt. 

Vasárnap a baráti társaság által a városnak adományozott székelykapu ünnepélyes avatására került sor.

(Zala-Lap Kft., P. Sz., P. K. E.)

Tartalom megosztása: