keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Kilencen kaptak Zalaegerszegért-díjat

Zalaegerszeg címer
Hírek

Kilencen kaptak Zalaegerszegért-díjat

2005 december 17 - szombat
A képviselőtestület döntése értelmében hét személy és két szervezet vehette át pénteken dr. Gyimesi Endre polgármestertől a Zalaegerszegért-díjat. Az elismerés azoknak szól, akik a város fejlesztésében, a művészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, az egészségügyben példa értékűt és maradandót alkottak, tevékenységükkel hozzájárultak a város jó hírnevének öregbítéséhez.

Benke István okleveles mérnök több évtizedes, magas színvonalon végzett közlekedésmérnöki tervező, beruházó és műszaki ellenőrző tevékenységéért, Fercsák Árpádné a Kelet Vízmű Társulat elnöke Zalaegerszeg város ivóvízhálózatának folyamatos bővítésében magas szakmai színvonalon, méltó hivatástudattal végzett munkájáért, Józsa Iván látszerész több évtizedes önzetlen, felelősségteljes közéleti tevékenységéért, Zalaegerszeg fejlődésében, a környezet szépítésében, az itt élők életkörülményeinek javításában való áldozatkész munkájáért.  Dr. Kiss Ilona nyugdíjas főiskolai docens Zalaegerszeg egészségügyének irányításában, szervezésében hivatástudattal végzett munkájáért, a felsőfokú oktatásban kifejtett példamutató tevékenységéért, Simon Dezső, a Magyarok Világszövetsége zalai szervezetének tiszteletbeli elnöke az 56-os eszmék és a nemzettudat erősítésében kifejtett példamutató tevékenységéért, a város közéletében végzett önzetlen munkálkodásáért.

Újváriné Kovács Magdolna a Városi Középiskolai Kollégium vezetésében, irányításában kifejtett magas színvonalú pedagógiai munkájáért, az intézmény műszaki feltételeinek folyamatos javításában elért eredményeiért, az oktató munkában meghonosított korszerű módszerek alkalmazásáért, Vörös Zoltán versenybíró, a zalaegerszegi súlyemelő sportág megalapozásában és folyamatos fejlődésében kiemelkedően magas szakmai színvonalon végzett sportolói és sportvezetői tevékenységéért, a műszaki szakoktatás terén elért kimagasló eredményeiért.

Ugyancsak Zalaegerszeg-díjat kapott két szervezet is. Az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület a zalai népdalok, népszokások és népi hagyományok újraélesztése és színvonalas bemutatása során végzett lelkes tevékenységükért, a város kulturális életében betöltött szerepükért, a Szent Család Óvoda a családközpontú, szereteten alapuló, keresztény szellemiségű óvoda létrehozása érdekében töretlen hittel kifejezett tevékenységükért, az intézmény fenntartása érdekében végzett példás civil összefogás megteremtéséért.

Tartalom megosztása: