keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Kinek jár a bérlakás?

Zalaegerszeg címer
Hírek

Kinek jár a bérlakás?

2005 június 17 - péntek
Jelenleg az önkormányzati bérlakásban élők többsége a lakhatásnak ezt a formáját végleges megoldásnak tekinti, még akkor is, ha tudják, a lakás kiutalása a törvényi szabályozás értelmében öt évre szól. A helyi szabályozás is erősítette ezt a gondolkodást azzal, hogy szociális rászorultság hiányában is lehetővé tette a lakásbérleti szerződés ismételt megkötését. A lakbér ugyan a háromszorosára nő ebben az esetben, de ez még mindig alacsonyabb, mint egy pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete. A bérlakásban élők folyamatos cserélődése így sajnos eddig nem valósulhatott meg.

Az önkormányzat tehát azzal szembesült, hogy a bérlakás állományát folyamatosan bővítenie kell, amelyhez egyre kevesebb saját és külső pénzforrás áll rendelkezésére. Az is tapasztalható volt az elmúlt években, hogy az előre jelzett bérlakásfejlesztések egyre több igénylőt generáltak. Mi lehet a megoldás? A kérdés megválaszolására munkacsoportot hozott létre az önkormányzat és szakértők bevonásával vizsgálták a lehetőségeket.

Egyértelműnek tűnik, hogy a bérlakásokat fel kellene „szabadítani” A megfelelő jövedelemmel rendelkező, saját tulajdonú lakásba vágyó bérlőknek a bérleti jogról való lemondásáért fizetett „lelépési díj”, támogatással kiegészítve és egyéb hitelfelvételi lehetőséggel talán megoldást jelentene. Érdekeltté kellene tenni a lakókat a bérlakás visszaadásában. Erre a célra a költségvetésben a 2005-ös évre a lakásalapból elkülönítésre került 20 millió forint, amely az előzetes becslések szerint mintegy 6 darab lakás visszaadása esetén nyújtana fedezetet a térítési díjak kifizetéséhez.

Probléma azonban, hogy Zalaegerszegen a szociális bérlakások lakbére alacsony és nem ösztönzi a bérlőket a saját tulajdonú lakás megvásárlására, esetleg felépítésére.  Ezzel szemben például Győrben és Szombathelyen bevált a „lelépési díjas” rendszer, így évente több bérlakást tudnak kiváltani és azokba újabb, szociálisan rászoruló bérlőket helyezni. Ezekben a városokban a lakás leadásakori forgalmi értékének maximum 40 százalékát fizeti ki az önkormányzat a bérlőnek. A zalaegerszegi lakásrendelet szerint leadás esetén 1,5 millió forint térítési díj fizethető.

Az önkormányzat úgy gondolja, csak azok a bérlők legyenek jogosultak emelt szintű térítési djra, akik a szociális rászorultságuk figyelembe vételével lakáselosztási névjegyzékről vagy pályázat útján jutottak bérlakáshoz. Elyőnybe kell részesíteni azokat a bérlakást visszaadni szándékozó bérlőket, akik kiskorú gyermekeket nevelnek. Nekik ugyanis a saját lakásuk megszerzéséhez lehetőségük van az egyéb feltételek fennállása esetén arra is, hogy lakáscélú állami támogatásokat vegyenek igénybe.
A közgyűlés múlt heti ülésén tárgyalt a bérlakásmobilitás ösztönzáséről. A képviselők úgy döntöttek: magasabb összegű térítési díj fizetésével támogatják a bérlakások visszaadását. A vizsgálatot kiterjesztik a Lész Kft. által birtokolt Pázmány Péter utcai lakásokra is.

Tartalom megosztása: