keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Kulturális rendezvények támogatása

Zalaegerszeg címer
Hírek

Kulturális rendezvények támogatása

2005 március 24 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot hirdet kulturális tevékenység és eszközfejlesztés támogatására.

A pályázat célja: Olyan Zalaegerszegen megvalósuló kulturális rendezvények támogatása, amelyek megyei, regionális, vagy országos vonzerővel, idegenforgalmi jelentőséggel is bírnak. A pályázaton támogatást nyerhetnek olyan rendezvények is amelyek zalaegerszegi szervezetek által a régió más településein jönnek létre, valamely megyei, regionális, országos jelentőségű fesztivál, idegenforgalmi esemény keretében. Támogatásban részesülhetnek továbbá olyan médiaesemények amelyek alkalmasak Zalaegerszeg kulturális, idegenforgalmi jó hírének bemutatására. Támogatás igényelhető eszközfejlesztésre is.

A pályázók köre: Zalaegerszegen bejegyzett és helyben működő kulturális célú egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit társadalmi szervezetek, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kulturális intézményei, közérdekű tájékoztatással foglalkozó szervezetei. Nem nyújtathatnak be pályázatot iparűzési adó megfizetésére kötelezett jogi vagy természetes személyek.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pontosan kitöltött adatlapot 2 példányban, a tervezett rendezvény részletes műsortervét és költségvetését, olyan pályázó esetén, amely korábban a Bizottsághoz pályázatot még nem nyújtott be, a pályázó bírósági bejegyzésének másolatát, vagy az ezt helyettesítő, jogszabályban meghatározott okirat másolatát, eszközfejlesztésre vonatkozó pályázat esetén az eszköz pontos megnevezését, költségét.

A pályázat egyéb feltételei:
• Minden pályázónak ciklusonként kizárólag egy pályázat benyújtására van lehetősége.
• A pályázónak önrésszel kell rendelkeznie, amely a pályázott rendezvény teljes megvalósulási költségének 30%-a. Ezen önrész meglétéről a pályázó a pályázati adatlapon nyilatkozik. Az ennél magasabb önrésszel rendelkező pályázók az elbírálás során előnyt élveznek. Az önrész meglétét a Bizottság alkalmilag ellenőrzi.
• Rendezvény esetén a pályázó köteles a teljes megvalósulási költség legalább 10%-át, de ajánlottan legalább 15%-át, a rendezvény marketing munkálataira fordítani (plakát, szórólap készítése, hirdetés stb.).
• Az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya szerződést köt a pályázóval.
• Rendezvény esetén a pályázó az elnyert támogatással történő elszámolás során köteles szakmai beszámolót készíteni amelynek tartalmaznia kell a támogatott eseményt bemutató média híradásokat is.
• A pályázatokat a következő címre kérjük eljuttatni : Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Közoktatási Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.)
• Adatlap és bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Közoktatási Osztályán.(Tel.:502-188, 190)
• A bizottság nem tudja értékelni azon pályázók munkáját, akik a 2004. évi bármely városi pályázaton elnyert pénzösszeggel határidőre nem számoltak el.

A pályázat beérkezésének határideje:
2005. április  15.  (péntek) 12.00 óra és
2005. szeptember 3.  (hétfő) 14.00

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető az alábbi Internet címről: www.zalaegerszeg.hu kultúra, oktatás

Tartalom megosztása: