keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Lakbértámogatás

Zalaegerszeg címer
Hírek

Lakbértámogatás

2005 augusztus 11 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakbértámogatásról szóló 32/2005. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendelete szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül
lakbértámogatás bevezetéséről döntött és ehhez az igénylők jelentkezését várja.

A támogatás célja:
A nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakó, jövedelmi  és vagyoni helyzetük alapján rászoruló, gyermeke(-ke)t nevelő bérlők lakbér fizetésének támogatása.

Jelentkezhetnek azok a rászoruló albérletben lakók, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
* Zalaegerszeg város közigazgatási területén nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő lakást bérel,
* kiskorú gyermeke(-ke)t nevel,
* a bérelt lakás mérete nem haladja meg, ha a háztartásban
* két személy lakik, a 45 m2 -t,
* három személy lakik, a 55 m2 -t,
* négy személy lakik, a 65 m2 -t,
* négy személynél több lakik, akkor a 65 m2  + minden további személy után 5-5 m2 -t,
* családjának a nettó jövedelme nem haladhatja meg a háztartásban az egy főre jutó havi 37.050 Ft-ot,
* családjában a vagyon, külön-külön számítva nem haladja meg 617.500 Ft-ot, együtt számítva az 1.852.500 Ft-ot,
* csatolja a lakás tulajdonosának írásbeli nyilatkozatát, melyben hozzájárulását adja adóazonosító adatainak az adóhatóság területileg illetékes igazgatóságához való megküldéséhez.

A kérelmet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) lehet benyújtani, a hivatal által biztosított adatlapon.

A lakbértámogatás együttes mértéke, amelyet az állam és az önkormányzat 50-50 %-ban finanszíroz, maximum 14.000 Ft/hó.

Tartalom megosztása: