keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Már van költségvetés

Zalaegerszeg címer
Hírek

Már van költségvetés

2005 március 25 - péntek
Ülést tartott a Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács, ahol több fontosabb napirend megtárgyalása mellett a megjelentek megválasztották a tanács elnökhelyettesét is.

A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben megtartott összejövetelen elsőként arról döntöttek az egybegyűltek, hogy pályázatot nyújtanak be a Kistérségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezet-fejlesztési Program végrehajtásához. A Miniszterelnöki Hivatal Területpolitika Kormányzati Koordinációjáért felelős politikai államtitkár titkársága és a Területpolitikai Kormányzati Hivatal által közzétett pályázatot kistérségi fejlesztési tanácsok részére írták ki, melyen egy-egy tanács akár 9 millió forint állami támogatást is elnyerhet. A pénzösszeg munkaszervezetek felállításához, vagy a kistérségi fejlesztési tanács meglévő munkaszervezetének működési feltételeinek biztosításához és javításához használható fel.

Ezt követően arról határoztak, hogy pályázatot írnak ki a tanács munkaszervezetének vezetői állására, majd a megjelent polgármesterek módosították a tanács szervezeti és működési szabályzatát. Emellett tárgyaltak a szervezet 2005. évi költségvetéséről, melyet végül 5.226.000 forint bevételi és ugyanennyi kiadási előirányzattal el is fogadtak a kistérségi fejlesztési tanács tagjai.

A ülésen megválasztották a tanács elnökhelyettesét, valamint a tanács héttagú elnökségét. Az elnökhelyettesi posztra jelölt három személy – Kozma János zalalövői, Köcse Tibor nagypáli és Győri József egervári polgármester – közül az egybegyűltek a helyszínen lebonyolított titkos voksoláson Győri Józsefet választották meg. Ennek értelmében dr. Gyimesi Endre elnök mellett ezután Egervár polgármestere tölti be a kistérségi fejlesztési tanács elnökhelyettesi pozícióját.

Tartalom megosztása: