keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Megemlékezés március 15-én

Zalaegerszeg címer
Hírek

Megemlékezés március 15-én

2005 március 16 - szerda
március 15-ei zalaegerszegi megemlékezés első helyszínén, Deák Ferenc szobránál idén Péntek Imre, József Attila-díjas költő köszöntötte az egybegyűlteket. A 157 évvel ezelőtt történteket fe-lejthetetlen, minden mozzanatában szeretetreméltó, emlékezetünk-ből kitörölhetetlen eseménysorként, a magyarság szabadságvágyá-nak örök szimbólumaként titulálta. Petőfi Sándorra és a reformkor politikus nemzedékre emlékezve megjegyezte: ők már akkor tud-ták, hogy Magyarország jövője, fejlődése csak a nyugat-európai példát követve lehet biztosított.

Péntek Imre beszédében felidézte az 1848-as történéseket, megemlékezett Deák Ferenc alakjáról, majd a „Haza bölcse” szobrának megkoszorúzását követően útra keltek az ünneplők. Végigvonultak a Kossuth utcán, útközben tisztelegtek Széchenyi István domborművénél, Kossuth Lajos mellszobránál, majd Csány László vértanú szobránál folytatódott az ünnepség.

A múltat idéző nótákat követően dr. Gyimesi Endre polgármester azt elemezte, mi valósult meg azokból a célokból, melyeket több mint másfél évszázaddal ezelőtt fogalmaztak meg őseink.

– Akárcsak 1848-ban, 1956-ban, majd 1989-ben is tizenkét pontban foglalták össze követeléseiket a rendszerváltás nagyjai. Nem kívántak sokat, semmi többet, mint egyenrangú, szabad, felelősségteljes magyar életet – fogalmazott dr. Gyimesi Endre, majd így folytatta. – Ha évtizedes késésekkel is, de elérték céljukat a forradalmak. Megszületett 48 után a kiegyezés, felpuhult 56 után a kádári diktatúra, és megteremtődtek a feltételek a harmadik, a csendes forradalom, a rendszerváltás előtt. Ha forradalmaink logikáját követjük, lassan elérkezett az ideje, hogy immár tizenöt esztendő elmúltával a rendszerváltás is elérje célját, és végre megtörténjen a valódi rendszerváltás. Történjenek meg azok a változások, amelyeket akkor, 1988 márciusában az ellenzéki erők, ott a Szabadság-téren megfogalmaztak.

Beszéde folytatásaként a márciusi ifjak és napjaink követeléseit hasonlította össze dr. Gyimesi Endre, majd összegzésként úgy fogalmazott: 1848. március 15-e példát mutat összefogásból, reményből és hitből. Kötelez bennünket munkára, szeretetre, megbocsátásra, igazságra, tisztességre, hazaszeretetre, és nemzetszeretetre.

Csány László szobrának talapzatán a város és a megye vezetői, politikai pártok, valamint társadalmi szervetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.

Tartalom megosztása: