keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Milliárdok városépítésre

Zalaegerszeg címer
Hírek

Milliárdok városépítésre

2006 január 23 - hétfő
Január 26-án tárgyalja az egerszegi közgyűlés a város költségvetésének tervezetét. Mi jellemzi az idei büdzsét az előző évihez képest? Mire számíthatunk? – erről érdeklődtünk Rigó Csabától, a gazdasági bizottság elnökétől.

Van olyan állami támogatás, amelyről még nem áll rendelkezésre pontos adat: például a személyi jövedelemadó visszaosztott részéből finanszírozott, két – szociális feladathoz kapcsolódó – támogatás közül a lakáshoz jutás, valamint a közcélú foglalkoztatás. Csökkentek az állami normatívák, a központi költségvetés kevesebb állami támogatást nyújt az önkormányzatoknak, ezért nálunk is a működési hiány év elején kalkulálható összege magasabb az előző évihez képest. A növekvő önkormányzati feladatok évek óta alulfinanszírozottak. A városnak és intézményeinek ilyen helyzetben is működnie kell, ezért kénytelenek vagyunk az önkormányzat saját pénzeszközeiből kipótolni a hiányt. További változás, hogy az uniós beruházásoknál tényleges kifizetésekre is sor kerül az idén, mivel az előkészítést követően a kivitelezés szakaszába érnek. Ez természetesen megjelenik a költségvetésünkben is.

– Melyek az idei költségvetési tervezet főbb prioritásai? Van-e nyertes, illetve lesz-e vesztes ágazat, amelyik kevesebb pénzt kap?
– Bár a működési feltételek nem túl rózsásak, és az utóbbi négy évben a címzett támogatások is ritkán kerültek a városba, a zalaegerszegi költségvetés mégis biztosítani fogja a városépítéshez szükséges forrásokat, így folytatódhat a Deák Ferenc városépítő program. Ezen belül 605 millió forintot szánunk olyan vállalkozás- és gazdaságfejlesztésre, például ipari park létesítésére, amelynek eredményeként új munkahelyek jöhetnek létre. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a munkahelyek nagyütemű megszűnésének három éve tartó országos tendenciája Zalaegerszeget sem kerülte el. A város szerény eszközeivel próbálja ellensúlyozni ezt a folyamatot. Folytatódnak az intézmények rekonstrukciói, az út-, járda-, park- és játszótér-felújítások, a csapadékvíz- és egyéb közműfejlesztések, bekapcsolva immár az uniós forrásokat is. Komoly összeget fordítunk lakásépítésre és telkek kialakítására, valamint az első lakáshoz jutók és szociális bérlakásban élők lakáshoz jutásának támogatására. Beépült a költségvetésbe az iparosított technológiájú lakások felújítási pályázataihoz szükséges önkormányzati forrás, amely sikeres elbírálás esetén fejlesztési hitelből valósulhat meg.

2006 nyertese Zalaegerszegen a népjóléti és szociális ágazat lesz, hiszen amellett, hogy folytatódnak az ágazatban az intézményfelújítások, megnyílik egy önkormányzati üzemeltetésű, 96 fős idősek otthona. Ha mindezek mellett még figyelembe vesszük a Nemzedékek kézfogása programban nyújtott támogatást, valamint a hulladékkezelési szolgáltatásban bevezetendő helyi kedvezményeket, akkor elmondhatjuk, hogy Zalaegerszegen 2006 az idősek és a gondoskodás éve lesz.

– Milyen vitára számít?
– A közgyűlésben nem kimondottan vitát várok, hanem felelősségteljes hozzászólásokat, amint azt a gazdasági bizottság ülésén is tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy a költségvetés kellő körültekintéssel készült, amely 2006-ban is biztosítja a város működését és további fejlődését. Semmi ok tehát letérni arról a bevált útról, amely Zalaegerszeget megfontolt gazdálkodásával eddig is kiemelte a hazai városok szürke átlagából. Nem hiszem, hogy az szolgálná a város érdekét, ha egy több hét alatt – az érdekelt ágazatokkal és intézményekkel leegyeztetett – szakmailag előkészített előterjesztés fölött a képviselők hosszasan vitatkoznának. Én a közgyűlésen a költségvetési rendelet elfogadására szavazok.

Tartalom megosztása: