keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Mostantól ötszörös pótdíj sújtja a szerződésszegőket

Zalaegerszeg címer
Hírek

Mostantól ötszörös pótdíj sújtja a szerződésszegőket

2005 június 17 - péntek
A Zalavíz Rt. 2000 óta rendszeres ellenőrzéseket végez fogyasztói körében azt vizsgálva, vajon a szerződésben szereplő feltételeknek megfelelően vételezik-e a vizet, és vezetik el a szennyvizet. Szabálysértésekre több esetben derítettek fényt, igazán szankcionálni azonban mindeddig nem tudtak.

– Az áram- és gázszolgáltatók büntetési jogkörére vonatkozóan létezik törvény, a vízszolgáltatást viszont csupán különböző kormányrendeletek szabályozzák. Ebből következően mindeddig meglehetősen körülményes volt büntetni az illegális fogyasztókat. Előfordultak olyan esetek is, amikor lelepleztük ugyan a szabálysértőt, a megkötött szerződésben foglaltak ellen vétő fogyasztót, büntetést azonban nem tudtunk kiszabni rá, csupán a rend helyreállítására köteleztük. Tettük ezt annak ellenére, hogy a Zalavíz Rt-nek, illetve a szabályosan fogyasztóknak is káruk keletkezett. Hiszen kénytelenek vagyunk áthárítani veszteségünket tisztességes ügyfeleinkre – számolt be Arnhoffer András, a Zalavíz Rt. műszaki igazgatója. – A jogszabályi hézag megszűntetése érdekében fordultunk az önkormányzathoz.

A szolgáltatóval történt egyeztetést követően június 9-én határozott Zalaegerszeg közgyűlése a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló rendelete kiegészítéséről. Az ebben foglaltak értelmében: a szerződésszegő módon közüzemi szolgáltatást igénybevevők mostantól az érvényes ivóvíz, illetve szennyvízdíj ötszörösének megfelelő emelt díjat kötelesek fizetni az illegálisan vételezett ivóvízmennyiség, illetve elvezetett szennyvízmennyiség után. A pótdíj számításának alapja a legális szolgáltatás helyreállítását megelőző öt év. Lehet ez az időtartam kevesebb, amennyiben bizonyítani tudja a felhasználó, hogy a szóban forgó öt évnél rövidebb ideje vét a szabályok ellen.

– Fontos hangsúlyozni, hogy csak azokra terjed ki a rendelet hatálya, akik rendelkeznek ivóvíz-, illetve szennyvíz-szolgáltatási szerződéssel. A hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat, mint árhatósági jogkörrel rendelkező szervezet ugyanis csak azzal a fogyasztóval szemben szabhat ki pótdíjat, aki rendelkezik a szolgáltatóval megkötött szerződéssel, de az abban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem határidőben tesz eleget, illetve a megkötött szerződést túllépve, azt meghaladva, megszegve fogyaszt, vagy bocsát ki – mutat rá a rendelet hiányosságára dr. Kovács Gábor jegyző. – A szabálytalanul, szerződés nélkül vizet vételezőkkel, illetve szennyvizet elvezetőkkel szemben bírósághoz fordulhat a szolgáltató, kérve a szerződés létrehozását. Ezzel párhuzamosan perben követelheti a meg nem fizetett szolgáltatás díjának a kamatait, illetve az esetlegesen felmerült további károk megtérítését. De indíthat szabálysértési, vagy büntetőeljárást is az illegálisan vizet vételezővel, kibocsátóval szemben a kárára elkövetett vétség nagyságától függően.
Arnhoffer András felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy ellenőrzéseik rendszeresek. A szerződés ellen vétőket mostantól pótdíjjal sújtják, a szerződéssel sem rendelkezőkkel szemben pedig azonnal büntetőeljárást indítanak.

Tartalom megosztása: