keresés a weboldalon

Nagykorú lett a zalaegerszegi BGF (Videó)

Zalaegerszeg címer
Hírek

Nagykorú lett a zalaegerszegi BGF (Videó)

2011 február 25 - péntek
Hivatalosan is önálló karrá vált a Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegi Intézete. 40 éves álma vált valóra a városnak, amit egy évtizedes előkészítő munka előzött meg. Az új, önálló kar a korábbiaknál is rugalmasabb képzésfejlesztéssel, a régió tudományos életében betöltött aktívabb szerepvállalással kíván fokozottan hozzájárulni a térség gazdasági-társadalmi fejlődéséhez. A Zalaegerszegi Gazdálkodási Kar rugalmasabb képzésfejlesztéssel reagál a helyi munkaerő-piaci igényekre, kiemelten fontosnak tartva a zalai, egerszegi fiatalok helyben maradását.

Sándorné dr. Kriszt Éva, a főiskola rektora Tamási Áront idézte: „Az iskolák soha nem öregszenek.”Az intézmény elérte, hogy magasabb szervezeti szinten tud megújulni az oktatás, ami vonzó lehet a fiatalok számára. Felhívta a figyelmet arra is, folyamatosan bővítik képzési palettájukat. A következő tanévtől gazdasági informatikus és webprogramozó képzésre is lehet jelentkezni Zalaegerszegen, de tervezik a pénzügy mesterszak elindítását is.

A rendezvény vendége volt dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki üdvözölte a karrá válást.

– Sokéves előkészítő eredményeképpen jutottunk el oda, hogy az önálló kar megalakulásáról beszélhetünk, és ha figyelembe vesszük, hogy ez a térség, maga Zalaegerszeg, milyen régóta próbálkozik azzal, hogy önálló felsőoktatási intézménye legyen, azt gondolom, mindenképpen együtt kell örülnünk a beérett gyümölcsnek.

A házelnök úgy fogalmazott: „Gyarapodó nemzet nem létezhet kiművelt emberfők sokasága nélkül”. A jövő Magyarországának versenyképessége és Zala megye, illetve Zalaegerszeg helyzete a nyugat-dunántúli régióban a felsőoktatástól is függ, hiszen az egyik nagy kitörési lehetőség hazánk számára a tudás lehet az elkövetkező időszakban.Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke maga is részt vett a karrá válás folyamatában, 2001 és 2004 között a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány elnökeként.

– Komoly megtiszteltetés számomra, hogy első elnöke lehettem a felsőoktatás fejlesztésével foglalkozó közalapítványnak, ott bábáskodhattam a siker kezdetén. Tiszteletre méltó az a munka, amit utódaim elvégeztek, ezért nagyon jó együtt örülni, nagy örömmel jöttem Zalaegerszegre, és jó látni, hogy ilyen komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben a megyeszékhelyi felsőoktatás.

Gyutai Csaba polgármester a karrá válásnak a város történelmében betöltött szerepét hangsúlyozta.

Balaicz Zoltán alpolgármester beszédében úgy fogalmazott: „A zalaegerszegi önkormányzat 2002-ben alkotta meg a város felsőoktatási koncepcióját, amelyben az egyik legfontosabb, stratégiai célként fogalmazták meg az intézet önálló karrá válását. Az elmúlt években következetes munka zajlott a feltételek biztosítása érdekében és a főiskola, a megye, a város, valamint a kormányzat összefogását végül siker koronázta, 2011-ben létrejött a BGF Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara.”

-hozsu-/E.K.

 Fotó:Seres Péter

Tartalom megosztása: