keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Nem építik át a Dísz teret

Zalaegerszeg címer
Hírek

Nem építik át a Dísz teret

2005 február 10 - csütörtök
Elegáns üzletek, vendéglátóhelyek a föld alatt, és kulturáltan kialakított, parkosított felszín. Vagy másképpen: Európa Center és a Dísz tér átépítése. A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy sajnos mindkettő megvalósulására várnunk kell még.

Lapunkon keresztül többször is tájékozódhattak Zalaegerszeg lakói a Dísz tér alatti terület beépítésének, illetve a felszín átépítésének tervéről. Az ötletgazda, Győrffy Gyula, a Zalaház Kft. ügyvezetője 2003-ban fordult ismét elképzelésével az önkormányzathoz, s ezúttal úgy tűnt, valóra válhat álma, hiszen a közgyűlés szeptemberben elvi egyetértését adta a beruházáshoz.
A következő hónapok a feltételek kidolgozásával teltek. Fizetési és bankgaranciákat, földhasználati díj fizetését, a Dísz tér felszíni átépítését, és nem utolsósorban gyorsaságot, a határidők pontos betartását kérte a beruházást vállaló Zalaház Kft.-től. A társaság pozitívan állt a feltételek teljesítéséhez, lépésről lépésre haladtak előre a tárgyalások. Megszerezték a kivitelezéshez szükséges pénzösszeg banki hitelígérvényét, majd tárgyalásokat kezdtek mind a kivitelezőkkel, mind a leendő üzletrész-tulajdonosokkal, biztató előjelekkel. A közgyűlés legutóbb tavaly novemberben foglalkozott a Dísz tér ügyével, melyen felhatalmazást kapott a polgármester, hogy – a korábban meghatározott feltételek mellett – 2005. január 31-éig megkösse a beruházásról szóló szerződést a Zalaház Kft.-vel. Minderre azonban nem került sor, időközben ugyanis visszalépett a társaság. Az okokról Győrffy Gyulát kérdeztük.
– Már a tavalyi közgyűlési döntés pillanatában látszott, hogy a meghatározott feltételekkel nem tudja vállalni a beruházást a Zalaház Kft. jelenlegi és leendő tagsága. Január 14-én levelet juttattunk el a polgármester úrhoz, amelyben közöltük vele, hogy jelenlegi formájában nem tudjuk aláírni a szerződést, elállunk a projekt megvalósításától – válaszolta megkeresésünkre Győrffy Gyula. – Döntésünkhöz az okot a parkolók megváltásáért kiszabott 40 millió 500 ezer forint+áfa befizetésének kötelezettsége szolgáltatta. Korábban azt vállaltuk, hogy saját költségünkön kialakítjuk a rendeltetésszerű használathoz szükséges 27 darab gépjármű-várakozó helyet, ám az önkormányzat illetékesei később ezt nem fogadták el, mondván, hogy a 2004. május 1-jén hatályba lépett, közbeszerzésekről szóló törvény alapján a parkolók kialakítására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Itt jegyzem meg, hogy megkeresésünkre azt az információt kaptuk a Közbeszerzési Tanács főtitkárától, hogy a szóban forgó parkolókra nem vonatkozik a közbeszerzési törvény, azaz nem kell megpályáztatni a munkát.

Mindezzel együtt az előírt 40,5 millió+áfa parkolómegváltási díjat soknak találta társaságunk, ezért arra kértük a közgyűlést, hogyha nincs mód saját költségünkön kialakítani a parkolókat, csökkentse a megváltási díj összegével a fizetendő földhasználati díjat. Minderre nem adták áldásukat a képviselők, ezért elálltunk az Európa Center megvalósításától. Úgy látjuk, az újabb költség révén a vállalható üzleti kockázat mértéke átlépi az ésszerűség határát. 
Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült egyezségre jutni az önkormányzattal – fogalmaz Győrffy Gyula. – A Zalaház Kft. részéről igyekeztünk mindent megtenni a siker érdekében, ám mégis úgy érzem: ha levágtam egy sárkányfejet, kettő nőtt a helyére. Véleményem szerint, a feltételek felsorakoztatása helyett annak a kérdésnek kellett volna előtérbe kerülnie, hogy kell-e nekünk az Európa Center, vagy sem? Ha igen, meg kellett volna határoznia a városnak, hogyan kínál arra lehetőséget, akár a Városfejlesztő Rt. bevonásával. Szükségesnek éreztem volna a főépítész közreműködését is, akivel – mint tudjuk – nem rendelkezik jelenleg a polgármesteri hivatal. Hiányában műszaki bizottság zsűrizte a felépítményeket. Elveszni látszik eddigi munkánk és anyagi ráfordításunk. Az általunk megálmodott extravagáns városközponttal szerettük volna országos hírűvé tenni Zalaegerszeget, ami, mint tudjuk, történelmi városközponttal nem rendelkezik.
A beruházási szerződés meghiúsulásával kapcsolatban az önkormányzat illetékesét is megkerestük. Sziráki István, a városfejlesztési és tervezési osztály vezetője elöljáróban leszögezte: személy szerint is jónak tartja Győrffy Gyula, a Dísz tér átépítésére vonatkozó elképzelését.
– Jó az az ötlet, hogy üzletek kapjanak helyet a föld alatt, s vele párhuzamosan megújuljon a földfelszín, amely továbbra is a város tulajdonában marad. Szüksége van Zalaegerszegnek a Dísz térre, mégpedig a jelenlegi funkciójával. Rendszeres helyszíne az rendezvényeknek, felvonulásoknak – mondja Sziráki István. – Időszerű azonban a tér felszínének átalakítása, több zöldfelületre, új, szebb burkolatra lenne szükség. Mindez nagyon költséges beruházás, ezért is vette szívesen az önkormányzat a Zalaház Kft. megkeresését, amely az Európa Center létrehozása mellett vállalta volna a tér felszínének átépítését is. A szándékok tehát egybecsengtek, nem is azzal volt a probléma.
Több száz milliós beruházásról lévén szó, természetes, hogy biztosítékokat kértünk a befektetőtől. Érthető módon, szeretnénk, ha elindul egy munka, be is fejeződjön. Két nagyon fontos feltételt szabtunk: az egyik a bankgarancia volt, a másik az igényesség, a felépítmények esztétikai megjelenése. Azt kell mondanom, hogy egyik biztosítékot sem tudta egyértelműen prezentálni a vállalkozó. Ez vezetett a tárgyalások elakadásához.
Arra a kérdésre, hogy a Zalaház Kft.-vel tervezett megállapodás meghiúsulását követően belátható időn belül megújulhat-e a Dísz tér képe, Sziráki István azt felelte: elképzelhető, hogy – az eredeti elképzeléssel ellentétben – áldoz a közgyűlés saját költségvetéséből a felszín felújítására, valószínűbb azonban, hogy kivár az önkormányzat. Időt adnak a vállalkozói körnek, hátha érkezik egy újabb ajánlat a felvonulási tér rekonstrukcióját is magába foglalva.
Ennek kapcsán Győrffy Gyula leszögezte: az Európa Center, illetve a Dísz tér felszíni átépítésének napvilágra hozott tervei a Zalaház Kft. tulajdonát képezik. Nem járulnak hozzá ahhoz, hogy bárki lemásolja azokat, arra azonban látnak lehetőséget, hogy más befektetőkkel együttdolgozva a későbbiek folyamán megvalósítsák a projektet.

Tartalom megosztása: