keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Otthon a hazában

Zalaegerszeg címer
Hírek

Otthon a hazában

2006 március 14 - kedd
Otthon a hazában – keresztény felelősséggel a nemzetért – Országjáró körút 2006. január 25 – március 24 között. A Keresztény Közéleti Akadémia a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen – felkeresve hazánk nagyvárosait – országjáró körutat szervez az idén  tavasszal.

A rendezvénysorozat célja: bemutatni a helyi keresztény közösségek jelenlétét, erejét, tevékenységét a társadalomnak, illetve az egész nemzetet érintő témák, problémák felvetése, és a keresztény válaszok megfogalmazása. Az események sorában egyaránt találhatunk közösségi-családi rendezvényeket, kulturális programokat, szakmai előadásokat és beszélgetéseket.

Az egyes helyszíneken megtartott rendezvényeken a két szervezet elnökein kívül országosan ismert közéleti személyiségek, szakemberek és a helyi keresztény szervezetek képviselői is jelen voltak..

Az egyes állomások eddig Kecskemét, Békés, Szeged, Nyíregyháza és Sopron voltak. Március 10-én érkeztek az országjáró körút résztvevői Zalaegerszegre. Délután fél ötkor kezdődött az összejövetel, melyen a város polgárai, a történelmi egyházakhoz tartozó hívek is szép számmal vettek részt.
      
Dr. Bocsákné dr. Gerencsér Erzsébet zalaegerszegi KÉSZ-elnök, az est házigazdája, aztán dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke, valamint dr. Kránitz Mihály professzor, a PPKE rektor-helyettese, a Keresztény Közéleti Akadémia elnöke mondott köszöntőt, majd kezdetét vette  a kulturális műsor, melyen a város és a környező települések énekkarai, csoportjai vettek részt.
A rendezvényen  számos, a régióhoz tartozó helyi szervezet is képviseltette magát – Keszthelyről, Lentiből, Szombathelyről is érkeztek vendégek.

A találkozót a zalaegerszegi Szent Család Óvoda nyitotta meg műsorával. A teljesség igénye nélkül – nehéz lenne felsorolni a sok résztvevőt –  fellépett a zalaszentgyörgyi Gyertyafény  Kórus, a Mindszenty Iskola taize-i kórusa, a lenti vegyeskar, dr. Buksa Ildikó népdalénekes, a Zalaegerszeg-botfai citerazenekar, de az előadások mellett hazafias versek is elhangzottak.

A kulturális „seregszemle” után Balás Béla kaposvári megyés püspök tartott előadást, mely sok elgondolkodtató, megfontolandó gondolatot tartalmazott.
     
A püspök arra buzdította a résztvevőket, hogy a mindennapokban, a mindennapi élet különféle területein is meg kell vallanunk keresztény értékeinket. Kiemelte, hogy a politikai életnek nemcsak a gazdasági kérdésekről, nem csak az anyagi jólétről, az önző érvényesülésről kell szólni, hanem a teljes emberre – a lélekre, az emberi lét magasabb szintjeire reflektálva – való odafigyelésről is.

Mint mondta, a keresztény hit, a keresztény  ember Jézus Krisztushoz fűződő egzisztenciális kapcsolata egyedi, lényegre törő válaszokat kell, hogy kialakítson a mai magyar társadalomban.

A kaposvári püspök így fogalmazott:

„…eljutottunk a temetői kultúrához (v.ö.: halál kultúrája – II. János Pál pp.), pedig Jézus az életet szorgalmazza, s az ember több annál, amit anyagilag jelent, több annál, mint amiből testileg áll. Személyisége, neve, méltósága, hite, története és lelke van.

Ami pedig érvényes egy emberre, az érvényes 10 millióra (15 millióra is!). 10 millió magyarnak nem pusztán 10 millió gyomra, pénztárcája van, hanem jóval többje: családja, hivatása, méltósága, nemzete, melynek történelme is, lelke is van.

Nekünk pedig, akik a teljesség emberei kell, hogy legyünk, kötelességünk arra figyelmeztetni:

azt a politikust válassza mindenki, aki nemcsak Magyarország 50 százalékának akar jót” (azaz nemcsak a testre, hanem a lélekre is figyel -megj. B.I.)…..”

/>

A püspök előadását vidékfejlesztéssel foglalkozó fórum követte, amelyen résztvett Nógrádi László országgyűlési képviselő, Lenti polgármestere; Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke,. ifj, dr. Marx Gyula orvos, id. Csertán Ferenc mezőgazdasági mérnök. A megbeszélésen a térség aktuális problémái, a jövő kihívásaira való felkészülés, a fejlesztés, ill. fejlődés lehetősége kerültek terítékre. Az est záró részében Dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselő, Zalaegerszeg polgármestere beszédében az evangélium tanítását alkalmazta a mai társadalmi, politikai helyzetre, a sziklára, ill. homokra építő ember hasonlatára építve gondolatait.

Az est Balás püspök úr áldásával ért véget, a több száz résztvevő hitében, a haza iránti elkötelezettségében megerősödve tért haza. (Bodorkos Imre zalaegerszegi káplán)

Tartalom megosztása: