keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Óvodai és általános iskolai beíratás Zalaegerszegen

Zalaegerszeg címer
Hírek

Óvodai és általános iskolai beíratás Zalaegerszegen

2007 január 31 - szerda
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1) bekezdése és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási és Ifjúsági Bizottságának 31/2006. sz., illetve 7/2007. sz. határozatai alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodáiban és általános iskoláiban a leendő óvodások és a leendő első osztályosok beíratásának időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

Óvodai beíratás a 2007/2008. nevelési évre:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város óvodáiban az óvodai beíratás, jelentkezés időpontja:

2007. március 19-20. (hétfő,kedd)

A Szent Család Óvodában:

2007. március 1-2. (csütörtök, péntek)

Az óvodákban ezeken a napokon 800 – 1700 között fogadják a Kedves Szülőket.

Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2007. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon gyermekek, akik 2007. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről a 2007/2008. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A gyermekek elsősorban a körzetileg illetékes óvodákba nyernek felvételt.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2007. május 15-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

Általános iskolai beíratás a 2007/2008. tanévre:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város általános iskoláiban a beíratás, jelentkezés időpontja:

2007. március 21-22. (szerda, csütörtök)

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban:

2007. március 5-6. (hétfő, kedd)

Az általános iskolákban ezeken a napokon 800 – 1700 között fogadják a Kedves Szülőket.

Beírathatók mindazon gyermekek, akik hatodik életévüket 2007. május 31-ig betöltik és elérték az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
Az önkormányzati iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles gyermeket fel kell venniük. A szülő választhat másik iskolát gyermeke számára, amennyiben az intézmény fogadni tudja a tanulót.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város fenntartásában működő általános iskoláknak a 2007/2008. évre történő általános iskolai beiratkozás tekintetében a leendő első osztályos tanulók felvételénél az alábbi – az intézménybe felvehető tanulói rangsor megállapítására vonatkozó – szabályokat kell figyelembe vennie:
a) Zalaegerszegi gyermek, aki az iskola felvételi körzetében lakik
b) Zalaegerszegi gyermek, aki nem az iskola körzetében lakik, de nagyobb testvére már az intézmény tanulója
c) Zalaegerszegi gyermek, aki nem az iskola körzetében lakik, nem zalaegerszegi lakhellyel rendelkező gyermek, de a településnek Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal közoktatási megállapodása van (Kisbucsa, Kiskutas, Nagykutas, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy)

Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb 2007. április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

Nem zalaegerszegi lakhellyel rendelkező gyermekek – a közoktatási megállapodás rendelkező településekről érkező tanulók kivételével – általános iskolai beíratására (tanulói jogviszonyának létesítésére) csak 2007. április 28-át követően kerülhet sor. Az iskolai felvételről az intézmény igazgatója ezt követően tájékoztatja az érintett szülőket.

Az emelt szintű oktatásokat végző, városi beiskolázású osztályokba a rendes beíratás alkalmával (2006. március 21-22.) is van lehetőség nem zalaegerszegi lakhellyel rendelkező gyermekek felvételére. Ezen osztályok a következők:
• Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ének-zene, rajz-képzőművészet, tánc osztályai
• Kertvárosi Általános Iskola ének-zene osztálya
• Belvárosi Általános Iskola testnevelés osztály
• Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola testnevelés és német két tanítási nyelvű osztályai

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi, a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjének címezve a felvételt elutasító iskolához kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal

• a személyi igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
• az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kártyát
• az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt.

Tartalom megosztása: