keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat Fiatal Családok Otthonába

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat Fiatal Családok Otthonába

2007 február 12 - hétfő
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/A. szám alatti Fiatal Családok Otthonában megüresedett alábbi összkomfortos komfortfokozatú szálláshelyekre:

S.sz.:

Cím:

szobák száma:

erkély van?

alapterület (m2)

havi lakbér (Ft.)

1.

B lh. fsz. 17.

1

igen

34

5.168,-

2.

B lh. I./29.

1

igen

36

5.472,-

3.

A lh. II./39.

1

igen

36

5.472,-

4.

A lh. II./42.

1

igen

34

5.168,-

5.

B lh. II./44.

1

igen

40

6.080,-

A szálláshelyek 1 szoba, konyha, előtér, kamra, fürdőszoba-WC, erkély kizárólagos használatú helyiségekből állnak. A szálláshely legfeljebb 60 hónapra vehető bérbe.

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek,
– a házastársak legalább egyike kereső tevékenységet végez, vagy valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhető lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti szerződésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek megfelelő elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló előtakarékossággal (legkisebb összege 406.950,- Ft), valamint vállalják a havi kötelező előtakarékosságot (legkisebb összege 20.348,- Ft ), 
– az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik és kötelezettséget vállalnak a szálláshasználati szerződés megkötésére,
lakásügyük végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a szálláshasználati szerződésben  foglalt határidő lejártáig gondoskodnak

A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított e célra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának portáján (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.), vagy a lakásgazdálkodási csoportnál szerezhető be!

A pályáztatásra került szálláshelyek (lakás) megtekinthetőek 2007. február 20-án és 27-én (kedden) 09-11 óra között LÉSZ Kft-vel (Tel: 312-730) történt előzetes időpont egyeztetés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 12. (hétfő).

A pályázatokat zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) címezve kell benyújtani. A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: 5 FCSO” feltüntetését is.

A pályázatot a Közgyűlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a 2007. március 19-i ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval a lakásgazdálkodási csoport szolgál [Tel: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.]

Tartalom megosztása: