keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat gyűjtőkémények biztonságtechnikai felújítására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat gyűjtőkémények biztonságtechnikai felújítására

2005 április 29 - péntek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1985-ig épült legalább 8 lakással rendelkező lakóépületek üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményei (a továbbiakban: termofor kémény) biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának támogatására.

1. A pályázók köre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő minimum 8 lakást tartalmazó lakóépületek lakásszövetkezetei illetve társasházi közösségei a taggyűlés vagy közgyűlés határozata alapján nyújthatnak be pályázatot termofor kéményeik felújítására.

2. A pályázati feltételek:
Csak teljes épületek, vagy dilatációval határolt épületrészek kaphatnak támogatást, kisebb épületrészek önállóan nem. A felújítás során csak olyan megoldások alkalmazhatók, amelyek érvényes építőipari műszaki engedéllyel rendelkeznek. A felújítás során az épületben lévő valamennyi termofor kéményt – az állapotának megfelelően – fel kell újítani. Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.

3. A pályázattal elnyerhető támogatás:
A költségmegosztás a termofor kémények felújítási költségei vonatkozásában a következő:
• a vissza nem térítendő állami támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 40 %, de lakásonként legfeljebb 80.000,-Ft,
• az önkormányzati támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 30%-a,
• a lakástulajdonosok: legalább a bekerülési költség 30 %-a.
Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az állam is támogassa.

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, melynek feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára utalja át.

4. A pályázat benyújtásának módja helye és határideje:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot 6 példányban (1 eredeti és 5 másolat) a Polgármesterhez lehet benyújtani 2005. július 31-ig. A pályázat postai úton vagy személyesen is benyújtható.

Postai úton a pályázatokat ajánlott küldeményként, zárt borítékban a következő címre kell beküldeni:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat megnevezését, a pályázó nevét, címét, a pályázattal érintett épület címét.
A pályázat benyújtásának időpontja: a boríték vagy csomag postára történő feladásának időpontja.

A személyesen benyújtott pályázatot a ZMJV Önkormányzata Városfejlesztési és Tervezési Osztályán kell érkeztetni. A pályázat benyújtásának időpontja: az érkeztetés időpontja.
A pályázat benyújtásakor pályázati díjat nem kell fizetni.
A pályázatok értékelését a rendeletben meghatározott munkabizottság végzi és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a pályázatok támogatásáról, melyről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázathoz szükséges adatlapok, pályázati útmutató és bővebb információ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Tervezési Osztályán kérhető (Tel: (92) 502 162.

Tartalom megosztása: