keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat közmű- és mélyépítési szakreferens munkakör betöltésére

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat közmű- és mélyépítési szakreferens munkakör betöltésére

2005 április 20 - szerda
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet közmű- és mélyépítési szakreferens munkakör határozott időre történő betöltésére.

Pályázati feltételek:
–   építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnök szakképzettség  
–   magyar állampolgárság
–   büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–   vízellátási és csatornázási szakon szerzett építőmérnök szakképzettség  

Pályázathoz csatolni kell:
–    végzettséget tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát
– szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. május 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. június 6.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor. A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) a polgármester egyetértésével dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A közszolgálati jogviszony létesítésére határozott időre, távollévő köztisztviselő helyettesítésére, várhatóan 2009. március 31-ig kerül sor.  

A munkakör vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.

A kinevezéskor próbaidő kerül kikötésre.

Ellátandó feladatok: az önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízhálózati-, csapadékvízelvezetési- és árvízvédelmi rendszerekkel, valamint fürdőlétesítményekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kerül sor.
 
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város jegyzőjéhez (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 17-19.) kell benyújtani.

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Dr. Kovács Éva műszaki osztályvezetőtől a (92) 502-126-os, telefonon kérhető.

Tartalom megosztása: