keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat Nyugdíjas Otthonházi lakásra

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat Nyugdíjas Otthonházi lakásra

2007 január 11 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Lakás – és Egészségügyi Bizottsága nyilvános versenytárgyalást hirdet a Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60. III./44. szám alatt megüresedett, felújított összkomfortos komfortfokozatú (liftes), 34 m2 alapterületű, 1 lakószobás (+ előszoba, konyha, kamraszekrény, fürdőszoba-WC) nyugdíjas otthonházi bérlakásokra, melynek havi lakbére 5.168,- Ft.

Bármely lakásra pályázhat az alábbi feltételek együttes fennállása esetén, minden olyan öregségi nyugdíj-korhatárt elért személy, vagy házaspár, aki
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) nyugdíjas vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik
   e.1) sem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal,
   e.2) sem lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal,
   e.3) sem lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
g) a fentieken túl a lakás bérleti jogáért magasabb összegű adományt ajánl fel.

A pályázatokat írásban, zárt borítékban egységes nyomtatványon kérjük benyújtani. Nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal, Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. sz alatti portáján, illetőleg a Nyugdíjas Otthonházban vehetők át munkanapokon 8-16,30 között, pénteken 14,00 óráig. A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Népjóléti Osztályához kell eljuttatni írásban, zárt borítékban „Nyugdíjas ház” jelige feltüntetésével.

A lakás megtekinthető 2007. január 23-án és 30-án (keddi napokon) 13-15 óra között, – Magyar Gyuláné intézményvezetőnél tett bejelentkezést követően.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. február 2. (péntek) 12.00 óra.

A versenytárgyalás helye és ideje: Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya, (Kazinczy tér 4.) I. emelet 6. ajtó (tanácskozóterem) 2007. február 8. (csütörtök) 9,00 óra

A pályázaton nyertes személyt a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság soron következő ülése jelöli ki az adott lakás bérlőjének.

A versenytárgyalásra az ajánlattevőket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk!

Tartalom megosztása: