keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat önkormányzati bérlakásmobilitás elősegítésére

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat önkormányzati bérlakásmobilitás elősegítésére

2005 augusztus 11 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – a bérlakásmobilitás elősegítése érdekében – önkormányzati bérlakás pénzbeni térítési díj ellenében történő visszaadására kétfordulós pályázatot hirdet.

Pályázatot nyújthat be:
* aki szociális rászorultsági jogcímen jutott önkormányzati bérlakáshoz,
* aki legalább 5 éve határozatlan vagy határozott idejű önkormányzati lakásbérleti jogviszonnyal rendelkezik,
* akinek bérelt lakásának komfortfokozata legalább komfortos vagy összkomfortos,
* aki lakbér-, illetve közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik,
* aki egy-, vagy több kiskorú gyermeket saját háztartásban nevel,
* aki vállalja, hogy a lakást tiszta, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza.

Nem pályázhat az a bérlő, aki:
– költségelvű bérlakásban él,
– komfort nélküli vagy szükséglakásban lakik.
– nem szociális helyzet alapján jutott önkormányzati bérlakáshoz.

A pályázathoz csatolni kell a lakásbérleti szerződés másolatát.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. szeptember 07. (szerda)

A pályázatokat írásban, a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kérjük benyújtani a hivatal Népjóléti Osztályára (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.).

A pályázatok elbírálására várhatóan 2005. december 15-én kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Népjóléti Osztály Intézményfenntartó és Lakásgazdálkodási Csoportjánál (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. tel: 502-139 vagy 502-140).

Azokat a pályázatokat, melyek a kiírásban szereplő feltételeknek nem felelnek meg, az elbírálás során nem vesszük figyelembe.

Tartalom megosztása: