keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat termofor kémények felújítására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat termofor kémények felújítására

2007 február 08 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1985. utáni használatbavételi engedéllyel rendelkező, legalább 8 lakásos lakóépületek üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményei (a továbbiakban: termofor kémény) biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának támogatására.

A pályázók köre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő minimum 8 lakást tartalmazó lakóépületek lakásszövetkezetei, illetve társasházi közösségei a taggyűlés vagy közgyűlés határozata alapján nyújthatnak be pályázatot termofor kéményeik felújítására. 

A pályázati feltételek:
Csak teljes épületek, vagy dilatációval határolt épületrészek kaphatnak támogatást, kisebb épületrészek önállóan nem. A felújítás során csak olyan megoldások alkalmazhatók, amelyek érvényes építőipari műszaki engedéllyel, ÉME tanúsítvánnyal rendelkeznek. A felújítás során az épületben lévő valamennyi termofor kéményt – az állapotának megfelelően – fel kell újítani. Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.

A költségmegosztás a termofor kémények felújítási költségei vonatkozásában a következő:
– a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 50 %-a, de lakásonként legfeljebb 80. 000,- Ft,
– a lakástulajdonosok saját ereje: legalább a bekerülési költség 50 %-a,
illetve a bekerülési költség és az önkormányzati támogatás különbözete.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani a felhívásban részletezett formában és módon, 2007. március 31-ig.

A pályázati felhívás és a szükséges adatlapok letölthetők Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portájáról, a www.zalaegerszeg.hu honlapról, valamint a Városfejlesztési és Tervezési Osztályon kérhetők.

További információ személyesen a megjelölt osztályon, illetve telefonon kérhető. Tel: (92) 502-162, 502-100/428 mellék.

Tartalom megosztása: