keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat vegyes fogászati körzet ellátására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat vegyes fogászati körzet ellátására

2006 október 30 - hétfő
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a zalaegerszegi V. számú vegyes fogászati körzet vállalkozásban történő ellátására.
A körzet ellátotti létszáma: 4.446 fő. A körzet működtetési joga betöltés jogcímen szerezhető meg.

Képesítési és egyéb feltételek:

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés,

– a területileg illetékes Orvosi Kamara által a működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolása,

– tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő,

– büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

– a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a területileg illetékes Orvosi Kamara által a működtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolását,

– tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő biztosításáról szóló igazolást (tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum),

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A tevékenység kezdete: 2007. január 1.

A működés finanszírozása: – a működéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított. A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2006. november 19.

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4., Tel.:92/502-144 vagy 92/502-145).

Tartalom megosztása: