keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázat

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázat

2008 április 18 - péntek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése pályázatot hirdet a József Attila városi könyvtár magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– könyvtár szakos egyetemi végzettség, vagy egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
– kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység,
 – legalább öt éves könyvtári szakmai gyakorlat.
 
Előnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett vezetői gyakorlat,
– számítástechnikai szakképzettség.

A pályázathoz csatolni kell: 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelésekkel,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát                                                            megismerhetik,
– nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Ellátandó feladatok:
intézményvezetői feladatok ellátása ( a könyvtár képviselete, a könyvtári munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  költségvetési előirányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje:
A Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap, 2008. május 14.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. május 22.

A beosztás ellátásának kezdő időpontja 2008. június 1-je, a magasabb vezetői megbízás határozott időtartamra, 2013. május 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidő kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően bírálóbizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Velkey Péter, Művelődési és Sport Osztályvezetőtől a 92/502-190 -es  telefonszámon kérhető.

Tartalom megosztása: