keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás építési telkekre

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás építési telkekre

2006 augusztus 06 - vasárnap
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a Kaszaháza városrészben a Kenyérgyár feletti területen (Gólya-domb) a Széchenyi Terv segítségével kialakított összközműves építési telkeit. Az önkormányzat a telkeket két árverés alkalmával értékesíti.

Az első árverés időpontja és helyszíne: 
2006. augusztus 22. (kedd) 9.00 óra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
IV. emelet 401. sz. tárgyalóterem

Árverésre kerülő telkek helyrajzi számai: 

6238/3 6238/15 6238/54
6238/4 6238/16  
6238/10 6238/38  
6238/12 6238/48  
6238/13 6238/49  
6238/14 6238/50  

A felsorolt helyrajzi számokra a fenti árverésen csak kettő- vagy többgyermekes családok, illetve fiatal házasok árverezhetnek.

Fiatal házasok azok, akik házassági életközösségben élnek és a pályázat benyújtásakor a házastársak egyike nem töltötte be a 35. életévet. 

Kikiáltási ár 6.500,-Ft/m2+Áfa,  azaz 7.800, Ft/m2

Minden pályázó csak egy ingatlan tulajdonjogát szerezheti meg.

A második árverés időpontja és helyszíne:  
2006. augusztus 22. (kedd) 10.00 óra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
IV. emelet 401. sz. tárgyalóterem

Árverésrésre kerülő telkek:

A 9.00 órai árverés alkalmával el nem kelt telkek.

A felsorolt ingatlanokra bárki licitálhat. A licit induló ára 6.500,- Ft/m2+Áfa, azaz 7.800,-Ft/m2. 

A telek vásárlási jogát mindkét pályázat esetén a legmagasabb négyzetméter árat ígérő nyeri el.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik vállalják, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belül beépítik. 

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására elidegenítési tilalom és terhelési tilalom kerül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre, kivétel a lakásépítésre felvett hitel.

Zalaegerszegi fiatal házasok, kettő és többgyermekes családok esetében a vételár megfizetésére legfeljebb két részletben történő fizetési kedvezmény adható azzal, hogy a második részletet legkésőbb a szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül kell megfizetni. A teljes vételár kifizetéséig a telekre tulajdonjog fenntartás kerül bejegyzésre.

A vételár fele a szerződéskötéssel egyidejűleg fizetendő. A vételár meg nem fizetése esetén az önkormányzat a szerződést felbontja.

Az árveréseken való részvételi feltétel, árverési biztosíték befizetésének igazolása.

Árverési biztosíték: 1.000.000,- Ft

Az árverési biztosítékot az OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlára kell befizetni.

Árverési regisztráció kezdete mindkét esetben az árverés meghirdetett időpontja előtt 1 órával.

A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre, amelyen az árverezők nyilatkoznak az árverési feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalására, valamint feltüntetésre kerül az árverésen résztvevő pályázó neve, címe, aláírása.

A regisztráció során kell bemutatni a biztosíték befizetését igazoló bizonylatot.

A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásnak megfelelően regisztráltatta magát, és az árverési biztosítékot befizette.

A telekkiosztási vázrajz – melyen a telek helyrajzi száma és nagysága beazonosítható – kifüggesztésre kerül az önkormányzat földszinti hirdető táblájára.

Árveréssel kapcsolatos felvilágosítás az 92/502-100/401  melléken, vagy a Városfejlesztő Zrt.  92/510-175-os telefonszámán kérhető.

Zalaegerszeg, 2006. július 31.

Dr. Gyimesi Endre, polgármester

Tartalom megosztása: