keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás intézmények részére

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás intézmények részére

2005 március 24 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetési rendelete (5/2005. számú rendelet 10. §.) alapján pályázatot ír ki intézmények részére a helyi iparűzési adó címzett adórészéből való támogatásra az alábbiak szerint:

Zalaegerszeg város illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények, bejegyzett civil szervezetek, egyházak számára:

a.) pályázatokhoz önrész biztosítására
b.) eszközbeszerzésre
c.) karbantartásra

Pályázatot nyújthatnak be:
Zalaegerszeg illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények, bejegyzett civil szervezetek, fiatalokkal foglalkozó, őket segítő nonprofit szervezetek, egyházak.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
Gazdasági társulások, magánszemélyek, politikai szervezetek, profitorientált szervezetek; azok a szervezetek, intézmények, amelyek felszámolás, végelszámolás alatt állnak, illetve lejárt esedékességű, 60 napnál régebbi köztartozásuk van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati adatlapot, mely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Közoktatási Osztályán beszerezhető
– eszközbeszerzésre irányuló pályázatnál hivatalos árajánlatot
– pályázati önrész biztosításánál az eredeti pályázatot
– a bejegyzésre kötelezett szervezeteknél a bírósági bejegyzés másolatát, amennyiben még nem adtak be pályázatot
– nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat hivatalán keresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott be egyidejűleg azonos célra kérelmet

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága bírálja el.

A pályázatok benyújtási határideje: 2005. április 15.
A pályázatok értékelése:  2005. május 26.

A pályázatokat
ZMJV Polgármesteri Hivatala Művelődési és Közoktatási Osztályára kell
2 példányban benyújtani. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. IV/421.)

P Á L Y Á Z A T

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet Zalaegerszeg város civil szervezetei, egyesületei, alapítványai, közösségei számára nyári ifjúsági programok támogatására

A pályázat célja: az ifjúság szünidejének hasznos eltöltését, egészséges életformák kialakítását célzó rendezvények, táborozási, képzési programok megvalósításának támogatása.

Előnyben részesülnek: 
– a fiatalok részvételére, aktivitására épülő programok
– egészségügyi vagy szociális okokból hátrányos helyzetűek gyermekeinek nyári szünidejét biztosító programok
– a (drog)prevenciós és kortárssegítő csoportok képzési programjainak megvalósítását célzó pályázatok

A pályázók köre:
Bejegyzett ifjúsági szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok. Magánszemélyek, politikai és profitorientált szervezetek nem pályázhatnak!

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot
– a bírósági bejegyzés másolatát – amennyiben először nyújt be pályázatot
– a tervezett programok bemutatását
– költségtervezetet
– a kért támogatás összegét
– nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat hivatalán keresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott be egyidejűleg azonos célra kérelmet

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága bírálja el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. április 15. 
Elbírálási határidő: 2005.  május 26.
Elszámolási határidő: 2005. szeptember 30.

A pályázatokat 2 példányban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Közoktatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) kérjük eljuttatni.

P Á L Y Á Z A T

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Zalaegerszeg város közoktatási és művelődési intézményei számára az általános iskolai és középiskolai tanulók  nyári táborok – melynek időpontja 2005. június 16. és augusztus 21. között, legalább öt napos – belföldi táborozási, turisztikai programjainak támogatására.
A támogatás csak a diákok utazási, étkezési és szállásdíjának csökkentésére fordítható.

Pályázati feltételek:
• A pályázatok csak intézményenként rendszerezve és összesítve, intézményvezetői ajánlással érvényesek!
• A turisztikai, táborozási program 2005. évi konkrétumainak bemutatása:
• a táborozás időtartama;
• a résztvevő diákok és pedagógusok (felnőttek) száma;
• költségtervezet, ezen belül:
– a meglévő fedezet összege, megteremtésének módja,
– a várható részvételi díj,
– a kért támogatás összege.
• nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat hivatalán keresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott be egyidejűleg azonos célra kérelmet

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazása alapján az Oktatási és Ifjúsági Bizottság bírálja el. Az elnyert pénzösszeg felhasználásáról az elszámolást 2005. szeptember 30-ig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Közoktatási Osztályára.

Határidőn túl érkező pályázatokat nem áll módunkban értékelni!

Pályázati határidő:  2005. április 15.
Elbírálási határidő:  2005. május 26.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni 2 példányban:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Közoktatási Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 17-19.

Tartalom megosztása: