keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Pályázati felhívás összközműves telkekre

Zalaegerszeg címer
Hírek

Pályázati felhívás összközműves telkekre

2006 május 18 - csütörtök
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a Kaszaháza városrészben a Kenyérgyár feletti területen (Gólya-domb) a Széchenyi Terv segítségével kialakított összközműves építési telkeit.

Az önkormányzat a telkeket két árverés alkalmával értékesíti.

 Az első árverés időpontja és helyszíne:     

 2006. június 13. (péntek) 9.00 óra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala,
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. IV. emelet 401. sz. tárgyalóterem

 Árverésre kerülő telkek helyrajzi számai:

6238/3

6238/15

6238/50

6238/4

6238/16

6238/54

6238/10

6238/34

6238/65

6238/12

6238/38

 

6238/13

6238/41

 

6238/14

6238/49

 

A felsorolt helyrajzi számokra a fenti árverésen csak kettő- vagy többgyermekes családok, illetve fiatal házasok árverezhetnek.

Fiatal házasok azok, akik házassági életközösségben élnek és a pályázat benyújtásakor a házastársak egyike nem töltötte be a 35. életévet.

Kikiáltási ár 6.500 Ft/m2+Áfa,  azaz 7.800 Ft/m2

Minden pályázó csak egy ingatlan tulajdonjogát szerezheti meg.

A második árverés időpontja és helyszíne:

 2006. június 13. (kedd) 10.00 óra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala,
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. IV. emelet 401. sz. tárgyalóterem

Árverésrésre kerülő telkek:

A 9.00 órai árverés alkalmával el nem kelt telkek.
A felsorolt ingatlanokra bárki licitálhat. A licit induló ára 6.500 Ft/m2+Áfa,
azaz 7.800 Ft/m2.

A telek vásárlási jogát mindkét pályázat esetén a legmagasabb négyzetméter árat ígérő nyeri el.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik vállalják, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belül beépítik.

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására elidegenítési tilalom és terhelési tilalom kerül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre, kivétel a lakásépítésre felvett hitel.

Zalaegerszegi fiatal házasok, kettő és többgyermekes családok esetében a vételár megfizetésére legfeljebb két részletben történő fizetési kedvezmény adható azzal, hogy a második részletet legkésőbb a szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül kell megfizetni. A teljes vételár kifizetéséig a telekre tulajdonjog fenntartás kerül bejegyzésre.

A vételár fele a szerződéskötéssel egyidejűleg fizetendő. A vételár meg nem fizetése esetén az önkormányzat a szerződést felbontja.

Az árveréseken való részvételi feltétel, árverési biztosíték befizetésének igazolása.

Árverési biztosíték: 1.000.000 Ft

Az árverési biztosítékot az OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlára kell befizetni.

Árverési regisztráció kezdete mindkét esetben az árverés meghirdetett időpontja előtt
1 órával.

A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre, amelyen az árverezők nyilatkoznak az árverési feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalására, valamint feltüntetésre kerül az árverésen résztvevő pályázó neve, címe, aláírása.

A regisztráció során kell bemutatni a biztosíték befizetését igazoló bizonylatot.
A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásnak megfelelően regisztráltatta magát, és az árverési biztosítékot befizette.

A telekkiosztási vázrajz – melyen a telek helyrajzi száma és nagysága beazonosítható – kifüggesztésre kerül az önkormányzat földszinti hirdető táblájára.

Árveréssel kapcsolatos felvilágosítás az 92/502-100/401  melléken, vagy a Városfejlesztő Zrt.  92/510-175-os telefonszámán kérhető.

 

Tartalom megosztása: