keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Próba2

Zalaegerszeg címer
Hírek

Próba2

2006 január 18 - szerda
Újult erővel a diáklap felélesztésére

A középiskolai informatikaoktatás célja az informatikai alapműveltség („informatikai írástudás”) kialakítása. Az információs társadalom elvárja tagjaitól, hogy felkészüljenek az információ megszerzésének, feldolgozásának, tárolásának és átadásának technikáira. Ehhez a tevékenységhez nyújt nagy segítséget a nyelvi (illetve a későbbiekben más jellegű) előkészítő osztályok megnövekedett informatika óraszáma. Ez a keret mintegy előkészíti a 2004/2005-ös tanévtől kezdve fokozatosan bevezetésre kerülő NAT heti óraszámait.
Tanmenetjavaslatunk a 9. osztályos nyelvi előkészítő évfolyamok számára készült. Célja, hogy segítséget nyújtson az informatikatanároknak az eddigiekhez képest jelentősen megnö¬vekedett óraszámok hatékony felhasználásához. A tanmenet heti 3, heti 4 és heti 5 órás óratervekre vonatkozó javaslatokat tartalmaz.
Az informatikaoktatás célját, feladatait nagymértékben lefedi az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) követelményrendszere. Nem véletlen, hogy a jeles informatika érettségi kiváltja az ECDL bizonyítványt. Ezért azt javasoljuk az informatikatanároknak, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon tűzzék ki célul a diákok felkészítését az ECDL-modulok vizsgáira. Az ECDL jelenleg 7 témakörrel (7 modullal) fedi le az informatikai alapismereteket. Az ECDL moduljai:

Tartalom megosztása: