keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Reneszánsz projekt a Munkácsyban

Zalaegerszeg címer
Hírek

Reneszánsz projekt a Munkácsyban

2007 május 23 - szerda
Egyre többet hallani arról, hogy az iskolának a mindennapi életben jól hasznosítható tudást kell közvetítenie. Megváltozott a tanulók tudáshoz való viszonya, így nem csak a szülők, de a diákok is egyre gyakorlatiasabb információk átadását várják el az oktatási intézménytől. A tanár szerepe is megváltozik, új kihívásnak kell megfelelnie. Napjainkban még kevésbé elterjedt metodika a projektmódszer, ennek megvalósítására vállalkozott a Ganz-Munkácsy SZKI Munkácsy Tagiskolájának magyartanára, Novákné Pető Ilona.

A projektpedagógia kidolgozója John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a lényege, pedig egy sajátos tanulási egység, illetve technika, amely a megismerés fő forrásává a csoportos, illetve egyéni munkát teszi. Így a passzív, befogadó magatartás helyett a tanulók aktív közreműködőként sajátítják el az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók egy-egy problémára vagy témára többféle megoldást találjanak, illetve azokon belül összefüggéseket, kapcsolódási pontokat fedezzenek fel. A hagyományos hierarchikus munkamegosztás helyett az együttműködés kerül előtérbe, ami a tanulók kompetenciáit fejleszti.

A Munkácsy 9.G osztály elektrotechnikus tanulói  a művelődéstörténet egy különösen szép szakaszát, a reneszánszot dolgozták fel néhány hét alatt, ily módon. A diákok olyan témákkal is foglalkoztak, amelyek nem túl szorosan kapcsolódtak a tananyaghoz. Például a kor ruha és hajviseletét, a reneszánsz hangszereket és a Shakespeare színházát, jellemző jelmezeket is tanulmányozták. A projekt zárásán a csoportok egy-egy produktummal is előrukkoltak, készítettek jelmezterveket, iniciálét egy Corvinába, szonetteket adtak elő, hajviseleteket mutattak be. Így minden tanuló saját maga oldotta meg feladatát, mindenki sikerélményhez jutott. (Zala-Lap Kft., V. Zs.)

Tartalom megosztása: