keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Rokon Népek Napja

Zalaegerszeg címer
Hírek

Rokon Népek Napja

2005 október 12 - szerda
A rokon népek ünnepét először a két világháború között rendezték meg azzal a céllal, hogy megismerhessék egymás kultúráját a finnugor rokonnépek, akiket a nyelvi rokonság köteléke köt össze.

Minden évben október harmadik hetében tartották az ünnepet, először csak az európai nyelvrokonaink (észt, finn, magyar és a kisebb rokon népek). Az ünnep alkalmából népi együttesek, kézművesek, nyelvészek és más szakértők utaztak a szomszédos nyelvrokonokhoz, ahol néptánc-, zene-, kézműves bemutatókkal készültek, előadásokat tartottak a nyelvrokonságról és nyelvrokonok kultúrájáról. A háború miatt abbamaradtak ezek az ünnepek, majd 1991-től a Finnugor Világkongresszuson határoztak arról, hogy ismét felelevenítik ezt az ünnepet, attól fogva azonban bekapcsolták a szibériai nyelvrokonokat is, így az obi-ugorokat is, akik a legközelebbi nyelvrokonaink és október harmadik hetében minden nyelvrokon népünk rendezvényekkel, előadásokkal, vetélkedőkkel készül ebből az alkalomból. Ismét meglátogatják egymást a nyelvrokon, egy-egy előadással, fellépéssel szerepelnek egymásnál.

Ebből az alkalomból látogatnak Zalaegerszegre az észt és finn néptáncegyüttesek, akik Északi varázs című produkciójukkal lépnek fel. A Rokon Népek Napjának központi rendezvénye ebben az évben Zalaegerszegen lehet, amely nagy megtiszteltetés a számunkra és úgy gondoljuk méltó helyszínt adhatunk a rendezvénynek, hiszen Zalaegerszegen kezdték felépíteni a Finnugor Néprajzi Parkot, amely egyedülálló kezdeményezés a finnugor népek között. A zalaegerszegi rokon népek ünnepi programban fellép a Zala táncegyüttes és a Fokla gyermek néptáncegyüttes is, mintegy bemutatva a magyar néptáncokat a külföldi együtteseknek és a tőlük megszokott kiváló programmal szórakoztatva a közönséget.

De miért is fontos ez számunkra?
A finnugor nyelvrokonság kutatásának évszázados hagyományai vannak nálunk és nem csak nyelvészeti, hanem nagyon alapos és rendkívül gazdag eredményekben bővelkedő néprajzi és antropológiai kutatások is folytak ezeknél a népeknél. Ennek következményeként a veszélyeztetett „kisebb” finnugor népeket manapság a „nagyobb finnugorok” ismerik a legjobban, sokszor jobban mint saját maguk, hiszen a történelmi megpróbáltatások idején sokszor saját kultúrájukat, nyelvüket, hagyományaikat és identitásukat kényszerülnek háttérbe szorítani. Ezért a „mi” felelőségünk, hogy tapasztalatainkat önbizalmuk megtámogatására, elveszettnek hitt értékeik visszaadására használjuk és arra, hogy minél tágabb körben ismertessük őket meg a nyugati világgal

 
Rokon Népek Napja Program
Három igazi balti finn folklórest, három magyar városban, Budapesten, Veszprémben és Zalaegerszegen.
Észt néptáncelőadás a tallinni Soveldaja, a Kosei Ifjak és a magyarországi Hõissassaa együttessel, valamint a Pillipiigad népzeneegyüttessel.
Este nyolctól mindhárom helyszínen balti finn táncház.

Tanítanak:
Kadri Tiis és Pomozi Péter (észt táncok),
Juha Matti Aronen (finn, vepsze és karél táncok), muzsikál a Pillipiigad.

Zalaegerszeg
1600 -tól Tárlatvezetés Ljudmila Lipatova „Ahol az ég a  földdel összeér” c. hantikról és nyenyecekről szóló fotókiállításán. (A kiállítás 2005. október 30-ig tekinthető meg.)
Helyszín:  Göcseji Falumúzeum és Finnugor Néprajzi Park
8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca

1800-tól Északi varázs balti finn folklórest
Helyszín:  Városi Hangverseny- és Kiállítóterem; 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 14

Köszöntő: Garamvölgyi György, Zala Megyei Közgyűlés alelnöke
Ünnepi beszéd: Csúcs Sándor, Reguly Társaság elnöke

Északi varázs néptáncbemutató
A program után táncház.

 

Tartalom megosztása: