keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Tagintézmény-vezetői megbízás a Kinizsiben

Zalaegerszeg címer
Hírek

Tagintézmény-vezetői megbízás a Kinizsiben

2009 július 13 - hétfő
ÁLLÁSHIRDETÉS A Páterdombi Szakképző Iskola Igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján PÁLYÁZATOT HIRDET A KINIZSI PÁL MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TAGISKOLA Zalaegerszeg TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI megbízására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: az intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben létesített határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre szóló megbízás – 5 tanév

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kinizsi u. 78.

A munkakörbe tartozó, illetve a tagintézmény-vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a tagintézmény szakmai és szervezeti irányítása.

A nyertes pályázó feladata: a tagintézményben folyó szakmai munka magas színvonalának folyamatos biztosítása, irányítása, a pedagógiai program megvalósítása, a tagintézmény szabályszerű működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– A Kt. 17. § (1) bekezdése alapján pedagógus munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú tanári szakképzettség
– Pedagógus szakvizsga vagy pedagógus szakvizsgával egyenértékű oklevél
– Legalább 5 év szakmai gyakorlat
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: Professzionális szintű tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési kompetenciák, felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közoktatási intézményben magasabb vezetői/vezetői/munkaközösség-vezetői megbízás keretében szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– A tagintézmény vezetésére vonatkozó szakmai vezetői program
– Az iskolai végzettséget tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolata, – Részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– A pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésére, a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közölhetőségére és az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 2009. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton és e-mailben – 3 példányban a Páterdombi Szakképző Iskola Igazgatójának Cím: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Email: titkarsag@paterdombisuli.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.zalaegerszeg.hu
www.kozigallas.hu

Tartalom megosztása: