keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Templom épülhet Besenyőben

Zalaegerszeg címer
Hírek

Templom épülhet Besenyőben

2009 február 17 - kedd
Zalaegerszeg besenyői városrészében a temető területén helyezkedik el a városrész katolikus temploma. Az utóbbi években a városrész lakosságszáma és ezzel a katolikus hívők közössége is nőtt. A jelenlegi templom mintegy 60 személy kényelmes befogadására képes, ám a szentmisék alkalmával a hívek több mint fele ülőhely nélkül marad.

Az egyház részéről tehát indokolt egy új, több hívő befogadására képes templom megépítése a városrészben. Éppen ezért a Mária Magdolna Plébánia képviseletében Stróber László címzetes apát, esperes-plébános az elmúlt év szeptemberében levélben azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy biztosítson térítésmentes területet egy új templom építéséhez.

A terület kiválasztása során egyeztetések folytak, ennek alapján a Besenyő u. 30. szám alatti, tisztán önkormányzati területet találták a legalkalmasabbnak. A területen elhelyezkedő épületben egy postahivatal működik, és még három önkormányzati bérlakás, ami közül egy más üres, kettőben még laknak. Az áthelyezéseket megvizsgálva, az ingatlanon található két bérlakás bérlőjének elhelyezése megoldható, és a postai tevékenység is folytatható egy sokkal jobb állapotban lévő épületben.

A közgyűlés úgy döntött, hogy a terület átadását követően a plébániának – mint tulajdonosnak – az ingatlan mindenkori kezelését biztosítania kell, és köteles a szerződés megkötésétől számított három éven belül megkezdeni és öt éven belül befejezni a templom építését. Amennyiben az átadott ingatlant más célra hasznosítanák, és az építkezés a megadott időre nem fejeződne be, úgy az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.

(Zala-Lap)

Tartalom megosztása: