keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Tiszteletbeli zalaegerszegiek

Zalaegerszeg címer
Hírek

Tiszteletbeli zalaegerszegiek

2005 szeptember 19 - hétfő
Zalaegerszeg közgyűlése a helyi ügyek mellett mindig fokozott
figyelmet fordított a magyar érdekekre és a határon túli kapcsolatok ápolására. Ez a szempont
érvényesült testvérvárosi
kapcsolataink kiépítése során is.

Így lett a zalai megyeszékhely testvérvárosa az egykori megyei járási székhely, ma Szlovéniához tartozó Lendva, az erdélyi magyarság egyik központi települése Marosvásárhely, valamint a németországi magyar emigrációban kulcsszerepet játszó Marl.

A város közgyűlése a magyar-magyar összetartozás és nemzeti egység erősítése céljából Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról döntött a közelmúltban. Tiszteletbeli zalaegerszegi lehet minden határon túl élő, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki ezt kérelmezi, és akit Zalaegerszeg egy lakosa írásban ajánl. A címet írásban, vagy elektronikus levélben benyújtott kérelem alapján a város közgyűlése adományozza. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és lakcímét.

A polgármesteri hivatal munkatársai várják azoknak a jelentkezését, akiknek határon túl élő ismerőse, rokona, barátja szeretne tiszteletbeli zalaegerszegi polgár lenni. További információ Vinczéné Foga Zsuzsanna polgármesteri irodavezetőnél, Sümegi László személyi titkárnál, Molnár Veronika nemzetközi szakreferensnél, vagy Szényi Krisztina sajtóreferensnél kapható az 502-177,
-120, -112-es telefonszámokon.

Tartalom megosztása: