keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Változások a rendezési tervben

Zalaegerszeg címer
Hírek

Változások a rendezési tervben

2005 február 08 - kedd
Rendkívüli közgyűlésen tárgyalta a képviselő-testület a rendezési terv módosítására beérkezett, többségében lakossági kérvényeket. Több mint 150 esetben elfogadta azt a testület, hogy vizsgálja meg a rendezési terv készítője a kérelmet, míg 30 beadványnál még ezt sem javasolta.

A közgyűlési vita során Agg Ferenc településtervező úgy fogalmazott, érthető kérés a korábbi zártkertekkel kapcsolatban, hogy fejlesztési területté alakíthassák a tulajdonosok. Mint mondta, kétfajta igény jelentkezik. Az egyik körbe azok tartoznak, akik nem képesek gazdaságilag beljebb kerülni a városba, ezért szükségmegoldásként élik életüket a zártkertekben. A másik csoport éppen az ellenkezője: viszonylag tehetős réteg szeretne zöldterületen építkezni, egyfajta életvitelt kialakítani, saját világot teremteni maguk körül. Ezeket a folyamatokat ismerni kell és kezelni. Herbert Ferenc (MSZP) szerint egy jó szabályozási terv arra ösztönöz, hogy történjenek telekegyesítések, felvásárlások, alakuljanak ki optimális telekméretek, és tegyék lehetővé, hogy ne a környező településekre költözzenek a zöldövezetbe vágyók, hanem Zalaegerszeg közvetlen környezetébe. Dr. Káldi Dávid (Fidesz), mint mondta, többször jelezte már, hogy Bazita több helyen „megszakad”. Miért változik kül- és belterület, és ezt hogyan lehetne egyesíteni, tette fel a kérdést. Baján Antal (MDF) szerint, ha a Budai Nagy Antal út és a Várkör között lévő területen közparkolót lehetne kialakítani, a város parkolási gondjain ez sokat segítene. A Piac tér és környéke szellősebbé válna és a jelenlegi áldatlan állapotok is megszűnnének. Török Zoltán (Fidesz) azt javasolta, hogy a zöldfelület rovására és a városi strandfürdő lehetőségének korlátozására ne történjen beépítés.

Devecserné Óvári Ibolya (MSZP) szerint, ha a városfejlesztési koncepcióban azt gondolják, hogy az idegenforgalmat fejleszteni kell, akkor Gébárt a fejlődésével ezt előtérbe fogja helyezni. Egyre többen kívánnak majd lakóházat, üdülőt építeni. Ha ehhez a telekalakítási  lehetőséget is hozzáveszik a város környékén, akkor végig kell gondolni, hogy mit lehetne tenni ezen a területen. Nem szabad gátat szabni, inkább ösztönözni kell a megfelelő fejlesztéseket. Gyutai Csaba (Fidesz) alpolgármester arról szólt: ha a város engedi a zártkertekben az építkezést, akkor számolni kell azzal, hogy megoldásra vár a csapadékvíz-elvezetés, a jelenlegi szűk utak bővítése, szélesítése és egyéb közművekkel való ellátottság. Nem azt kell megakadályozni, hogy ilyen fejlesztések legyenek, de számolni kell azzal, hogy a fejlesztéseket meg kell valósítani.
Sziráki István osztályvezető szerint magánérdek és közérdek ütközik azoknál a kérelmeknél, melyeket nem is vizsgálnak. 
– 150 esetben viszont vizsgálódunk – mondja. – A szakma ezt is soknak tartja, de a döntés joga a közgyűlésé. A harminc elutasított között van a városi strandot érintő kérés is, ahol felvetődött a jelenlegi park egy részének az eladása, és ezért a telek méretét és az építési előírásokat kellett volna vizsgálni.
– A többi elutasított beadvány kisebb horderejű, egyéni érdekű.
A vizsgálatra befogadott kérelmekben két új elem is megjelenik – folytatja. – A tulajdonosok kezdeményezése esetén egyetértett az önkormányzat azzal, hogy kerüljön részletes vizsgálat alá egy nagyobb terület fejlesztése. Ebben az esetben a tulajdonosok a kezdeményezők, és maguk finanszírozzák a terv elkészítését, amely bizonyíthatja, hogy milyen feltételekkel lehet telkeket alakítani, úttal, közművel ellátni. Ha ez lezajlik, akkor a következő rendezési tervbe ez beépítésre kerülhet. Erre lehetőség van a Gógánhegyen, Gálafejen, Hosszú-Jánkahegyen, Vorhotán és Csácsban. A másik esetben az önkormányzat a kezdeményező, és ha a lakosság hajlandó lesz az együttműködésre és részt vállal, úgy a tervezési költség közös. Ilyen terület van Neszelén, Ságodban, Gébárt keleti részén, a Kiserdei és a Ságodi út között. Amennyiben a részletes vizsgálat bizonyítja, hogy ezeken a területeken lehet fejleszteni, úgy a rendezési tervbe ez is belekerül majd.

Izgalmas kérdés a ruhagyár már lebontott területének a hasznosítása. A közgyűlés úgy döntött, minimum 2 szintes épületet lehet csak építeni. Mindez azért merült fel, mert a LIDL Élelmiszer Üzletlánc szívesen települt volna le az egykori ruhagyár területén, de ők egyszintes épületben gondolkodtak. Hogy az áruházlánc ezek után hogyan dönt, még nem tudni. Toplak Tamás, a cég képviseletében a közgyűlésen annyit mondott, amenynyiben koncepcióváltás történik, eddigi munkájuk és anyagi ráfordításuk kerül veszélybe.

Tartalom megosztása: