keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet beruházási szakreferens munkakör határozott idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére

Zalaegerszeg címer
Hírek

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet beruházási szakreferens munkakör határozott idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére

2006 január 13 - péntek
Pályázati feltételek:- építészmérnök, magasépítő mérnök, vagy magasépítő technikusi végzettség- építészmérnök magasépítő mérnök végzettség esetén a kivitelezésben vagy vállalkozás-előkészítésben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, magasépítő technikus végzettség esetén a kivitelezésben vagy vállalkozás-előkészítésben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat és műszaki ellenőri szakvizsga- magyar állampolgárság- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felsőfokú iskolai végzettségű pályázó esetében műszaki ellenőri szakvizsga és közbeszerzési szakismeret, középfokú iskolai végzettségű pályázó esetében közbeszerzési szakismeret  

Pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát
– szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
– a pályázati feltételek közt meghatározott szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratokat
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. február 6.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. március 8.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor. A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) a polgármester egyetértésével dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A határozott időtartamú kinevezés távollévő köztisztviselő helyettesítésére szól, várhatóan 3 évre.
 
A munkakör vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.

A kinevezéskor próbaidő kerül kikötésre.

Ellátandó feladatok: A településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés előkészítések, valamint testületi és vezetői döntések végrehajtása.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kerül sor.
 
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város jegyzőjéhez (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 17-19.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Dr. Kovács Gábor jegyzőtől a (92) 502-102-es, telefonon kérhető.

Tartalom megosztása: