keresés a weboldalon

Idősügyi Tanács

Zalaegerszeg címer
IntézményekSzociális és egészségügyi intézmények

Idősügyi Tanács

Tagjai:

 • Balaicz Zoltán, polgármester – elnök
 • Gecse Péter, alpolgármester – alelnök
 • Kocsi Gyula – alelnök
 • Góra Balázs
 • Kauzli Józsefné
 • Németh Szilveszterné
 • Horváth Miklós
 • Tóth Jenőné
 • Farsang Ferencné
 • Hertelendy Lajosné
 • Torma György

Állandó meghívottak:

 • Velkey Péter – Humánigazgatási Osztály vezetője
 • Stróber László, apát, esperes-plébános – Római Katolikus Egyház képviselője
 • Hodánics Péter Csaba – Zalaegerszegi Református Egyházközség
 • Zsugyel Kornél – Zalaegerszegi Evangelikus Egyházközség
 • Preisz József – Zalaegerszegi Zsidő Hitközség
 • Radics Andrea – Gondozási Központ vezetője
 • Marx Gyuláné – Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend „Miasszonyunk” Időskorúak Otthona vezetője
 • Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idősügyi Tanács elnöke

A városban érvényesüljenek az Országgyűlés által 81/2009. (X. 2.) számú határozatában elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia és az Országos Idősügyi Tanács által elfogadott Idősügyi Karta célkitűzései és elvei. Az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása, megismerése és lehetőségek szerinti megoldása.

Feladatok:

 • Az időskorú polgárok életkörülményeit közvetlenül érintő országos és helyi jogszabályok, illetve más döntések, közgyűlési előterjesztések előkészítésének szakaszában állásfoglalás kialakítása, a tervezett intézkedések kapcsán javaslattétel.
 • Közreműködés Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város  Idősügyi  Koncepciójának  kialakításában  és folyamatos megvalósításában.
 • Az idős  polgárok  érdekeinek  védelme,  ennek  érdekében  a  szükségletek  feltárása,  fórum megteremtése  problémáik  ismertetésére,  megfogalmazására  és  javaslataik  összegyűjtésére.  Az időskorúakat érintő kérdésekben önálló javaslatok készítése.
 • A Zalaegerszegen élő idősek információval való ellátása, az érintettek közötti kommunikáció elősegítése, a megfogalmazott észrevételek továbbítása az önkormányzat felé.
 • A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: közgyűlés) tájékoztatása a városban élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról és az éves feladatok teljesítéséről, valamint az Idősügyi Tanács munkájáról.
 • Közreműködés az időseket érintő programok, rendezvények, események megszervezésében.
 • Az idősek érdekében végzett tevékenységek összehangolása.
 • Javaslattételi lehetőség idősügyi szervezetek támogatására vonatkozóan.
 • A városban, valamint a városkörnyéken működő idősügyi szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés.
 • Egyéb, az Idősügyi Tanács által meghatározott feladatok.

Tartalom megosztása: