keresés a weboldalon

Zalaegerszegi Szociális Társulás

Zalaegerszeg címer
Önkormányzati társulások

Zalaegerszegi Szociális Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Kispáli Község és Nagypáli Község önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján – a térség összehangolt szociálpolitikai fejlesztéseinek előmozdítására és egyes önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb és célszerűbb ellátására -, a képviselő-testületeik döntése alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre.
A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi, feladatkörbe tartozó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról, úgy mint a szociális alapszolgáltatások és a szakosított szociális ellátások.

A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimumkövetelményeit az ágazati jogszabályok határozzák meg.

A Társulás vállalja, hogy a  szociális alapszolgáltatási feladatok közül biztosítja:

 • az étkeztetést,
 • a házi segítségnyújtást,
 • a nappali ellátást (idősek, demens személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek).

Folyamatosan figyelemmel kíséri a Társulás demográfiai és szociális helyzetének alakulását.
Összehangolja a Társulás területén a szociális tevékenységet és a szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
Biztosítja és koordinálja a szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások) ellátását.
Összehangolja a társult tagönkormányzatok közigazgatási területén a nappali ellátást nyújtó intézmények szakmai munkáját, szükség esetén kezdeményezi új intézmények létrehozatalát.
A szociális szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése érdekében gondoskodik a pályázati lehetőségek figyeléséről, és segíti a Társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázatok készítésében.
Szakmai segítséget nyújt a tagönkormányzatok közigazgatási területén működő szociális szolgáltatások fenntartói ellenőrzéséhez.
A szociális szolgáltatások minőségének javítása érdekében az ellátásban résztvevő dolgozók számára szükség esetén szakmai konferenciákat, tapasztalatcseréket szervez, és képzéseket, továbbképzéseket kezdeményez.
A szakosított szociális ellátási feladatok ellátására társult tagok a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy a szakosított szociális ellátási feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen feladat- és hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra.
A Társulás vállalja, hogy a szakosított szociális ellátási feladatok közül biztosítja:

 • az időskorúak gondozóháza
 • idősek otthona intézményi elhelyezési formákat

A Társulás székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
A Társulás lakosságszáma: 60.037 fő
A Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén a „Zalaegerszegi Szociális Társulás” körbefutó felirattal.

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok polgármestereinek összességéből áll.
Az elnököt és alelnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással választja meg. A Társulási Tanács elnöke egyben a Társulás elnöke.

A társulás a térség települései szociális alapszolgáltatási feladatainak biztosítására önálló jogi személyként fenntartja a Zalaegerszegi Gondozási Központ költségvetési szervet, mely saját gazdasági szervezettel rendelkezik.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60.
Telefon: 92/348-018
E-mail: gvez@gkzalaegerszeg.hu

Honlap: www.gkzalaegerszeg.hu

Az intézmény telephelyei:

 • Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 23.
 • Zalaegerszeg, Platán sor 4.
 • Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.
 • Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A
 • Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 3.

Az intézmény által biztosított alapszolgáltatások:

 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60.
 • Nappali ellátást nyújtó intézmény
 • Szociális Klub 30 férőhely
 • Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 23.
 • Belvárosi Idősek Klubja 60 férőhely
 • Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60.
 • Landorhegyi Idősek Klubja 40 férőhely
 • Zalaegerszeg, Platán sor 4.
 • Andráshidai Idősek Klubja 30 férőhely
 • Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.

Szakellátási intézmények

 • Átmeneti ellátást nyújtó intézmény
 • Idősek Gondozó Háza 42 férőhely – Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A
  • Tartós elhelyezést nyújtó intézmény

Idősek Otthona  98 férőhely – Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 3.

A Zalaegerszegi Gondozási Központ ellátási területe: Zalaegerszeg város, valamint Kispáli és Nagypáli községek közigazgatási területe.

 

Elérhetőség:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.

Tartalom megosztása: