keresés a weboldalon

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

Zalaegerszeg címer
Önkormányzati társulások

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

Életünk egyik legfontosabb kérdése, hogy a Földön rendelkezésre álló erőforrásainkkal miként bánunk: feléljük csupán, és amire már nincs szükségünk, azt egyszerűen eldobjuk, lesz, ami lesz. Vagy képesek vagyunk előrelátóan, a tudomány eredményeit segítségül hívva, a mindennapok során keletkezett hulladékokból a lehető legtöbbet újra csatasorba állítani, újra a gazdaságok, a háztartások, a társadalmak rendelkezésére bocsátani.
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a legfontosabb erőforrásunk az emberi elme, a tudás, a bölcsesség, a közösségben, a közösségért élés képessége, az együttműködés képessége.
Ez a tudás, bölcsesség jelenik meg a 281 önkormányzat által alapított Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységeiben, a Társulás által megvalósított hulladékgazdálkodási projektben.

A Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális beruházással jelentős eredményeket értünk el: felszámoltuk a környezetszennyező, engedély nélkül működő szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat alakítottunk ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát.
Mai tudásunk alapján, minden adott ahhoz, hogy a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen.

A ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 2008. június 2-án alakult részvénytársasági formában.
A társaság képviseletére jogosult személy a társaság megalakulásától kezdve Bali József elnök-vezérigazgató.
A ZALAISPA nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa a Nyugat-Balaton és Zala völgye Településeinek Szilárd Hulladékainak Korszerű Kezelésére létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített név: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás).

Az alapításának célja az volt, hogy a Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretén belül megvalósult létesítmények és eszközök üzemeltetését, vagyonkezelését saját tulajdonú cég végezze. Ennek érdekében az alapítást követően, 2008. december 30-án a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással a létrejött vagyon üzemeltetésére Közszolgáltatói Szerződést írt alá. Ezen szerződés keretében a Zrt. kiépítette a vagyongazdálkodásra vonatkozó üzletágát, mely keretében a szolgáltatók részére kiosztásra került a vagyonelemek egy része.

A Zrt. fő tevékenysége a cégbírósági bejegyzés alapján a nem veszélyes hulladék gyűjtése.
A cég jelenleg közszolgáltatást nem végez, a projekt keretében megvalósult Zalabéri hulladékkezelő telep üzemeltetési feladatait látja el.
A 8500 tonna befogadó képességű lerakóba lakossági szilárd nem veszélyes hulladék lerakására kerülhet sor, a korszerű válogató csarnok a szelektív hulladék újrahasznosítását teremti meg, a biológiailag lebomló hulladék újrahasznosításának lehetőségét a komposztáló tér biztosítja. Az ehhez szükséges nehézgépek, járművek szintén rendelkezésére állnak a vállalatnak.
A teljes komplexum 2008. évben valósult meg, így a környező települések részére a Zrt. egy színvonalas, az EU normáknak is megfelelő komplett hulladékgazdálkodást tud biztosítani.

Ügyvezető: Bali József

Elérhetőségek:

Cím (telephely): 8798 Zalabér, Rákóczi u. 2.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
Telefon/Fax.: +36 92/707-582
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu

 

Tartalom megosztása: