keresés a weboldalon

Egyéb hazai és nemzetközi finanszírozású projektek

RRF-1.1.2-21-2022-00019 – Andráshida mini bölcsőde építése

KEHOP-1.2.1-18-2018-00024 – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

KEHOP-5.4.1-16-2016-00433 – Energiatakarékos Nap Zalaegerszegen

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 – „Egymásra hangolva”

TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0023 – „Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Zalaegerszeg, Északi Iparterület előközművesítési munkái – I. ütem Infrastruktúra kiépítése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Inkubátorház létesítése”

Államreform Operatív Program (ÁROP) – „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Autóbusz-öblök építése Zalaegerszegen” 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) – „Közvilágítási rendszer korszerűsítése Zalaegerszegen”

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) – „Zalaegerszegi városháza energiahatékonyságának fokozása”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Berzsenyi úti épületkomplexum felújítási munkálatai”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Belvárosi kerékpárút folytatása a Petőfi-Hunyadi u. közötti szakasz megépítésével”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I.ütem”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)- „Béke ligeti Általános Iskola épületének komplex akadálymentesítése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Kertvárosi Integrált Óvoda Csillagközi Székhelyóvoda felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Belterületi utak fejlesztése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „A zalaegerszegi Kis utcai Tagóvoda fejlesztése”

Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) – „Zalaegerszeg, Űrhajós úti Tagbölcsőde fejlesztése”

Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése (Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program)

SHAREPLACE

EFOP-4.1.7-16-2017-00031 – A Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése