keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

SHAREPLACE

Zalaegerszeg cmer

SHAREPLACE

 

 

 

 

 

 

  • Publikálva: 2017.09.05. 15:17
 

Zalaegerszeg városa, mint az egyik mintarégió területe felelős annak a pilot projektnek a megvalósításáért, melynek célja az együttműködésen alapuló rugalmas közlekedési megoldások fejlesztése és optimalizálása. Az említett „élő laborok” és pilot tevékenység célterülete szűkebb értelemben a város ritkábban lakott, belső szuburb területei, tágabb értelemben a város munkahelyi és iskolai célú ingázás által érintett agglomerációs térsége. A megvalósítandó pilot projekt célja a ritkán lakott, főként dombos lakóterületen élők bekapcsolása a helyi közlekedésbe igényvezérelt szolgáltatás révén. Mely során egyrészt a leendő útvonalak és menetrendek megtervezésére és a szolgáltatás tesztelésére kerül majd sor kísérleti jelleggel. A pilot tevékenység másik fókusza a regionális közlekedési rendszerekkel (helyközi és távolsági autóbusz-, ill. vasútállomás és megállóhelyekkel) való együttműködés közös használaton (pl. car-pooling) alapuló támogatása, a szükséges minimális infrastrukturális és szolgáltatás oldali (ún. IT alapú service hub, utazásszervező jellegű alkalmazás) feltételek megtervezése és tesztszerű megvalósítása révén. A pilot projekt valamennyi beavatkozásának kidolgozását és megvalósítását a helyi és regionális érintettek, szakmai szereplők, döntéshozók és közlekedési szolgáltatók aktív bevonásával és együttműködésével kívánja megvalósítani Zalaegerszeg.
A projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programme támogatásával, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt számokban:
Projektrésztvevők száma: 11
Mintarégiók száma: 6
A projekt összköltsége: 2,5 M €
Ebből az ERFA által finanszírozott rész: 2 M €
A projekt időtartama: 2017.06.01. – 2020.05.31.
 

A SHAREPLCE az alábbi tíz projektpartner és egy támogató partner együttműködésében valósul meg:

Projektpartnerek:

Támogató partner:

 

A projekttel kapcsolatos kérdésekben keresse bátran dr. Buzu Lászlót (buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu) a Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala, vagy Florian Kesslert (florian.kressler@austriatech.at) a projektvezető AustriaTech részéről.