keresés a weboldalon

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Projektek, 2014-2020)

A program célja a regionális, decentralizált gazdaság fejlesztésének támogatása és a helyi erőforrásokon alapuló foglalkoztatás növelése.

A program keretén belül megvalósulhat a városi zöld területek és a kis léptékű környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, a fenntartható városi közlekedés fejlesztése, a közszolgáltatások fejlesztése és bővítése, a helyi kormányzati épületek energiahatékonyságának javítása, a hátrányos helyzetű városi térségek fejlesztése, valamint a helyi közösségek és a velük kapcsolatos együttműködés erősítése.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2014-2020 közötti időszakra) határozza meg egy város fejlesztésének főbb irányait és konkrét lépéseit az önkormányzat által jóváhagyott hosszú-távú településfejlesztési koncepció alapján. Eszerint az ITS-ben rögzített városfejlesztési elképzelések egyes elemei illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített hosszú távú célokhoz, és a kijelölt fejlesztési irányokhoz.

Zalaegerszeg ITP projektjeinek európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása 16,8 Mrd Ft.

TOP Projektek

TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása
TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 Zalaegerszeg Logisztikai Központ és Konténerterminál
TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem
TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen
TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével
TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003  Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002  Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen – Göcsej Tudásközpont
TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001 Andráshidai Óvoda építése
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése
TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése
TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása
TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 Városi terek élhetővé tétele – Vizslapark rekonstrukció
TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem
TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával
TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – többletenergiát az oktatásra
TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen
TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen
TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban
TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen

TOP-7.1.1. Kulcsprojekt – Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítása

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01185 Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen