Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

SHAREPLACE

• Publikálva: 2017.09.05. 15:17

Sharplace_logo 

SHAREPLACE

Az Interreg CENTRAL EUROPE keretében, 2017 júniusában indult el a „SHAREPLACE (Shared mobility and Regional transport integrated Planning for a better connected Central Europe) – „Megosztott mobilitással és integrált tervezéssel egy jobb közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Közép-Európáért” elnevezésű projekt, mely 2020 májusában zárul majd.

A közép-európai közlekedési rendszerekre jellemző a különböző módok közötti integráció hiánya, amely gyengíti a helyi, regionális, és nemzetközi elérhetőséget. A várostérségi központokon belüli és azok közötti megfelelő kapcsolatok hiánya sok esetben hozzájárul a kiegyensúlyozatlan területi fejlődéshez.


Link: www.interreg-central.eu/shareplaceA SHAREPLACE projekt átfogó célja, hogy innovatív megközelítése révén hozzájáruljon a helyi, regionális, és nemzetközi közlekedési rendszerek együttműködési feltételeinek javulásához. A projekt valamennyi személyszállítási forma tekintetében és valamennyi célcsoport számára kíván megoldásokat nyújtani. A kezdeti fejlesztéseket és azok tesztelését 6 mintarégióban tervezzük megvalósítani: az olaszországi Bergamo és Crema városokban, az ausztriai Fuschlsee-Mondseeland (FUMO) területén, a horvátországi Eszéken, a németországi Ulmban, valamint Magyarországon Zalaegerszeg városában. Ezen közép-európai régiókban a minta (pilot) projektek megvalósítása hozzájárulhat az ún. „élő laborok”, mint az innovatív megoldások kidolgozásának és tesztelésének helyszíneinek és az érintettek aktív bevonása révén, a széles körben adaptálható megoldások alkalmazásával egy integrált, mindenki számára elérhető és kiszámítható közlekedési rendszer létrejöttéhez. A döntéshozókat és tervezőket innovatív üzleti modell és stratégiai útmutató is segíti majd a projektek megvalósításában.

 

Zalaegerszeg városa, mint az egyik mintarégió területe felelős annak a pilot projektnek a megvalósításáért, melynek célja az együttműködésen alapuló rugalmas közlekedési megoldások fejlesztése és optimalizálása. Az említett „élő laborok” és pilot tevékenység célterülete szűkebb értelemben a város ritkábban lakott, belső szuburb területei, tágabb értelemben a város munkahelyi és iskolai célú ingázás által érintett agglomerációs térsége. A megvalósítandó pilot projekt célja a ritkán lakott, főként dombos lakóterületen élők bekapcsolása a helyi közlekedésbe igényvezérelt szolgáltatás révén. Mely során egyrészt a leendő útvonalak és menetrendek megtervezésére és a szolgáltatás tesztelésére kerül majd sor kísérleti jelleggel. A pilot tevékenység másik fókusza a regionális közlekedési rendszerekkel (helyközi és távolsági autóbusz-, ill. vasútállomás és megállóhelyekkel) való együttműködés közös használaton (pl. car-pooling) alapuló támogatása, a szükséges minimális infrastrukturális és szolgáltatás oldali (ún. IT alapú service hub, utazásszervező jellegű alkalmazás) feltételek megtervezése és tesztszerű megvalósítása révén. A pilot projekt valamennyi beavatkozásának kidolgozását és megvalósítását a helyi és regionális érintettek, szakmai szereplők, döntéshozók és közlekedési szolgáltatók aktív bevonásával és együttműködésével kívánja megvalósítani Zalaegerszeg.

A projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programme támogatásával, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt számokban:

 

Projektrésztvevők száma:

11

 

Mintarégiók száma:

6

 

A projekt összköltsége:

2,5 M €

 

Ebből az ERFA által finanszírozott rész:

2 M €

 

A projekt időtartama:

2017.06.01. – 2020.05.31.

 

A SHAREPLCE az alábbi tíz projektpartner és egy támogató partner együttműködésében valósul meg:

Projektpartnerek:

Támogató partner:

 

A projekttel kapcsolatos kérdésekben keresse bátran dr. Buzu Lászlót (buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu) a Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala, vagy Florian Kesslert (florian.kressler@austriatech.at) a projektvezető AustriaTech részéről.