keresés a weboldalon

Dr. Vadvári Tibor

Zalaegerszeg címer
Alpolgármesterek

Dr. Vadvári Tibor

Alpolgármester

Telefonszám: 92/502-105
Email cím: vadvari.tibor@zalaegerszeg.hu; alpm@ph.zalaegerszeg.hu
Fogadóóra: Minden hónap harmadik szerda 14:00-17:00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1. emeleti iroda
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Zalaegerszegen született 1965. augusztus 6-án.
Szülei a város elismert középiskoláiban tanítottak matematika-fizika tantárgyakat, amely szakok a Vadvári-családdal kapcsolatos védjegynek számítanak.
Édesapja később közéleti pozíciót is betöltött, egy ideig tanácselnökhelyettese volt Zalaegerszegnek.

A Zrínyi Miklós Gimnáziumban végezte tanulmányait, aztán az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett diplomát 1989-ben, miközben az Eötvös Collégium hallgatója is volt.
Egyetemi tanulmányai idején dr. Vajda István igazgató felkérésére már matematika-fizika tantárgyakat tanított abban a gimnáziumban, ahol az érettségit szerezte. A szakmai gyakorlatot tehát valódi tanítással kezdte a Zrínyiben.
A diploma megszerzése után már, mint teljes jogú tanár dolgozott egykori gimnáziumában.
Időközben, 1994-ben már óraadónak hívtak a helyi főiskola matematika tanszékére.
2001-ben pedig az akkori intézményvezető, dr. Tóth József felkérte a matematika-statisztika tanszéki osztály vezetésére, majd 2008-ban intézményvezető-helyettes lett. 2010-től, az intézmény karrá válásától a dékánhelyettesi pozíciót töltötte be.

2014-ben Balaicz Zoltán polgármester felkérte az alpolgármesteri posztra.
Alpolgármesterként elsősorban a város gazdaságfejlesztésével, valamint a humánterülettel, azon belül is oktatási ügyekkel foglalkozik.
Továbbá amióta van műszaki képzés is az egyetemen, óraadóként még részt vesz az oktatásban.

2017-ben védte meg PhD doktori értekezését: „Identification and Modelling for Input-Output System Representation of Supply Chains” – címmel, és szerzett PhD doktori fokozatot a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskoláján.

2023 január 1-től a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának egyetemi docense.

Tartalom megosztása: