Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Partnerségi együttműködés

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kialakításának és a jövőbeni beruházási irányok eredményes felvázolásának alapvető feltétele a legszélesebb körű társadalmi egyeztetés biztosítása. Ennek megfelelően változatos témák köré épülő szakmai és lakossági fórumokon nyílik lehetőség a város jövőjét formálni kívánó érdeklődőknek, véleményük és észrevételeik kinyilatkoztatására.

A széles körű partnerség a fejlesztések által érintett társadalmi és gazdasági szereplők tágabb körét érinti, s célja nem kizárólag a tervezett fejlesztések egyeztetése az érintett szakterületek elképzeléseivel, hanem a stratégia által érintettek bevonása a stratégia egészének tervezési, majd végrehajtási folyamatába. Ennek körében a partnerségi folyamat fő célja az érintettek:

 • igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárása
 • ötleteinek, javaslatainak megismerése,
 • sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása
 • megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységükkel, illetve fejlesztéseikkel segítsék a stratégia megvalósulását
 • együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről, valamint a fentiek beépítése a stratégiába.

 

A helyi vállalatok, valamint önkormányzati és civil szervezetek vezetői, szakmai műhelybeszélgetéseken fejthetik ki álláspontjaikat a zalaegerszegi gazdaság, városszerkezet, társadalom, kultúra, turizmus és minden olyan terület helyzetéről, mely szorosan kapcsolódik a város jövőbeni fejlődéséhez. A teljes lakosság számára nyitott közmeghallgatáson, lakossági fórumon, városrészi sétákon, valamint az ötletládán keresztül pedig, mindenki véleményére és javaslataira számítunk.

A tervezők az együttműködési folyamat során összegyűjtött visszajelzéseket és javaslatokat, kiemelten kívánják figyelembe venni a stratégia megalkotásakor. 

Az együttműködésbe bevonni kívánt partnerek:

 • Önkormányzati partnerek
 • Releváns államigazgatási szervek
 • Releváns regionális, térségi, települési és egyéb közintézmények, közszolgáltatók
 • Fejlesztéspolitikában érintett szervezetek, személyek
 • Gazdasági partnerek, jelentősebb vállalkozások, kkv-k városrészi képviseleten és érdekképviseleti szervezetein keresztül
 • Szakmai szervezetek, kamarák
 • Szak és felsőoktatási intézmények
 • Szociális partnerek
 • Civil szervezetek
 • Helyi média
 • Tervező építészek