keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

A jobbítás szándékával

Zalaegerszeg címer
Hírek

A jobbítás szándékával

2004 december 14 - kedd
Az egerszegi közgyűlés két frakcióvezetője, dr. Tóth László (Fidesz) és Kiss Ferenc (MSZP) abban egyetértenek, hogy Zalaegerszeg az elmúlt két évben tovább fejlődött, fejlesztésekre, felújításokra sok százmilliót költött. Különösebb vita nincs köztük abban sem, hogy melyek a fő prioritások a város életében. Amikor azonban a részleteket firtatjuk, a felfogásbeli különbségek már érezhetőek.

– Sokan féltek attól Zalaegerszegen, hogy mivel a polgári oldal van többségben az önkormányzatban, az majd visszaveti a város fejlődését – fogalmaz dr. Tóth László. – Ma már a közvélemény is úgy látja, hogy a zalai megyeszékhely tovább fejlődött, gyarapodott. Ez annak köszönhető, hogy Zalaegerszeg belátta: pályázati pénzekből akarata ellenére sem tud megfelelő mennyiségű forrást szerezni, ezért 2003-ban megalkotta a Deák Városépítő Programot, melynek keretében tovább folytatódott az utak, járdák, parkok felújítása. Ma már azt látjuk, az önkormányzati utak jobb állapotban vannak, mint az állami kezelésűek, példaként talán a Rákóczi utcát említeném. A város hitel nélkül gazdálkodott és az infrastrukturális fejlesztéseket is tudta folytatni. A szennyvízcsatornázás és a lakásépítési program szintén folytatódott, ez utóbbi keretében vállalkozási formában épült több társasház, melyet az önkormányzat támogatott különféle formában.
Említi a szociális és egészségügyi ellátórendszer pozitívumait, az egy orvos, egy rendelő és a Nemzedékek Kézfogása program sikereit. Az újszülöttek és az ifjú házasok mellett jövőre a kisnyugdíjasok támogatása is megkezdődik. Dr. Tóth László azt mondja, feltétlenül szót érdemel az intézményrendszer felújítása, melyre több mint 300 milliót költött a város, valamint a „Tündérkert” program, ami az óvodák felújítását tűzte ki célul.
– Ezek a feladatok a jövő évben is prioritást élveznek, és ehhez jön még a kerékpárutak építése – teszi hozzá.
A közgyűlés munkájáról megemlíti, hogy a testületben ellenzékként dolgozó szocialisták a ciklus elején deklarálták, hogy konstruktív módon kívánnak együttműködni.
– A frakció egy részének a gondolkodásában és cselekvésében ez meg is jelenik, ugyanakkor vannak olyan témák, melyek a város érdekében még nagyobb összefogást szorgalmaznak. Gondolok elsősorban a városfejlesztési projektekre. Előfordult aztán, hogy a képviselőcsoport, bár jelen volt, kikapcsolták a szavazógépeket, így lehetetlenné tették a közgyűlés munkáját. A szocialisták azt sérelmezik, hogy bizonyos javaslataikat nem vesszük figyelembe. Szerintem pedig minden olyan javaslatot figyelembe veszünk, ami szakmailag megalapozott és a város költségvetésének keretei között mozog.
Az önkormányzatok kormány általi finanszírozása folyamatosan romlik, az önkormányzatnak kell saját bevételeiből kitermelni azokat a fejlesztési és működési célú kiadásokat, amiből a város működtetése és fejlesztése továbbra is megoldható. 

x x x                                  

– A szocialista párt országosan kormányzati pozícióban van, a zalaegerszegi közgyűlésben viszont továbbra is ellenzékben. Az előző ciklusban, bár csak négy képviselője volt a pártnak, a szakmaiság és a karakteres politizálás jellemezte a csapatot. Jelenleg kilencen vagyunk, de ez a karakteresebb megjelenés most nem nagyon érződik. Inkább a szakmai véleményeknek, munkának adunk nagyobb teret – mondja Kiss Ferenc.
Úgy látja, a város fejlődésében nagyon következetes magatartást tanúsít és ebben a szocialista frakciónak is konstruktív és együttműködő szerepe van.
– Az természetes, – mondja – hogy az eddig eltelt időben is kiemelt figyelmet kapott a Fidesz választási programjának megvalósítása. Figyeljük, hogy amit ígérte, azt teljesítik-e? Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az általunk megfogalmazott elképzeléseket, hogyan lehetne a többségi elképzelésekkel, feladatokkal ötvözni. Ez a magatartásunk azt jelenti, nem mindenben vagyunk ellenzék, nem mondunk minden jó gondolatnak ellent. A közgyűlési döntéseknél is sok esetben együtt szavazunk a polgári frakcióval. Vannak azonban olyan kérdések, amikor csak azért erőltet valamit a Fidesz, mert az ő politikai programjában szerepel. Ezt a szocialista frakció szóvá teszi és ellene szavaz. Azt viszont el kell ismerni, hogy a parlamenti politikai szembenállás és az a hangnem, magatartás, ami ott van, nem jellemző Zalaegerszegen. Mint ellenzék soha nem vonultunk ki, az viszont előfordult, hogy nem vettünk részt a szavazásban.
Kiss Ferenc szerint, az elmúlt két év tapasztalata, hogy a többségi frakció kevésbé befogadó. Az MSZP kormányzó párt, vannak javaslataik, melyek a város érdekeit szolgálná, ezért az elutasító magatartás nem jó. Úgy látja, az idén nem tapasztalható olyan mértékű fejlesztés a városban, mint ami jellemezte az elmúlt éveket.
– Zalaegerszegen van annyi tartalék, hogy nem állhatunk le – mondja. – Frakciónknak az a véleménye, csökkenteni kell az emberek teherbíró képességét és növelni a komfortérzetet. Több közérzetet javító intézkedésre lenne szükség. Örülünk a Deák Városépítő Programnak, mert az utak, járdák, parkok, a közvilágítás és sorolhatnám még a mindennapokban megjelenő fejlesztési igényeket karolta fel. Ezekhez talán kormányzati támogatást is lehetne szerezni. Úgy látjuk, a 2004 évi költségvetésben is vannak tartalékok, óvatosan alultervezettnek tartjuk. Az intézményrendszer rekonstrukciójának folytatása joggal elvárható, ugyanakkor vannak olyan beruházások, melyek nem hozták azt a pénzt, például az aquapark, ami elvárható lenne. A termálfürdő működtetése kevés a nyári hónapokban, tőkeerős vállalkozásokra lenne szükség. A bábszínháznak is örülünk, de hogy mibe fog kerülni a következő években, azt még nem tudjuk.
Az eredményeket nem akarjuk megtagadni. Azt szeretnénk, ha a városnak a jövőben is lenne pénze önrészre, hogy a pályázatokon sikeresen tudjon szerepelni. Ehhez hátszél is kell és itt van a mi szerepünk.

Tartalom megosztása: