keresés a weboldalon

Bérelhető önkormányzati helyiségek

Zalaegerszeg címer
Hírek

Bérelhető önkormányzati helyiségek

2011 január 11 - kedd
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:

Bérbeadás időtartama 5 év

A pályázat jeligéje: „NLC bérlet -110209 .”

A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhető.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja

Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott alap bérleti díjtételek

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5 %-ának megfelelő összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérő pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:

 * A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását.

* Pályázó nevét, címét.

* Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.

* Bánatpénz befizetéséről másolatot

Pályázatok beadási határideje:  2011. február 4.(péntek) 12:00 óra

Versenytárgyalás időpontja: 2011. február 9. (szerda) 10:00 óra

Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója
8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhető.

A bánatpénz befizetésére szolgáló csekkeket a LÉSZ Kft. portáján lehet átvenni (szerződéskötés esetén a bérleti díjba beszámít).

A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Tartalom megosztása: