keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

BURSA pályázat

Zalaegerszeg címer
Hírek

BURSA pályázat

2008 szeptember 17 - szerda
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2008/2009. tanév II. és a 2009/2010. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, ami az idén 42.750 Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a 44.033 Ft-ot) és vagyona nincsen.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályára (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.), az ott hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A szociális rászorultság igazolására jövedelemigazolásokat kell csatolni, a fennálló felsőoktatási jogviszonyról pedig az intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolást. A pályázati űrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A beadási határidő: 2008. október 31.

Az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Népjóléti osztályon (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.). Ugyanitt az érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

Tartalom megosztása: